Lekkage plafond.jpg

Top 10 Bouwgebreken

15 februari 2019

We hebben voor u de Top 10 klachten die Woningborg van kopers ontvangt in beeld gebracht. Herkent u de klachten? Regelmatig lichten we er één uit en bespreken we de knelpunten. Volg ons op LinkedIn en discussieer mee.

Top 10

1.        Lekkage plafond vanuit installaties
2.        Verwarming heeft onvoldoende capaciteit
3.        Dakbedekking laat los
4.        Scheuren in de binnenwand
5.        Deuren en ramen of hang- en sluitwerk functioneren niet
6.        Lekkage dak door neerslag
7.        Onvolkomenheden aan binnenwanden
8.        Gevelmetselwerk: uitvoeringsaspecten, normering en onvolkomenheden
9.        Vloerafwerking is oneffen of onthecht
10.      Geluidshinder in relatie tot de buren