Technische tip: leidingwerk in de spouw

Leidingwerk In De Spouw Niet Zo

Leidingwerk in de spouw levert in de praktijk een valse spouw op. In de NPR 2068, behorend bij de Bouwbesluitnorm NEN1068, Thermische isolatie van gebouwen wordt aangegeven, dat er geen leidingwerk opgenomen mag worden in de geïsoleerde buitenspouw. Bij leidingwerk voor een eventuele buitenlamp en/of een buitenkraan behoort de spouw haaks te passeren.

Voorbeeld hoe het niet moet:

Leidingwerk In De Spouw Niet Zo (1)

Voorbeeld hoe het wel moet:

Leidingwerk In De Spouw