Geluidwering binnen een woning

Geluidwering

Bij de technische toetsing van bouwplannen zijn er regelmatig interpretatieverschillen rond de bouwbesluiteisen voor de wering van geluid binnen een woning. Dat komt vooral voor bij meerdere verblijfsruimten op twee of meer verdiepingen binnen één woonfunctie via de trap.

Een voorbeeld. Bij een nieuw te bouwen eengezinswoning bevindt zich in een verblijfsruimte (woonkamer) op de begane grond een trap met een open verbinding naar de eerste verdieping, weergegeven op afbeelding 1. Deze trap komt op de eerste verdieping uit in een verkeersruimte (overloop) en aan deze verkeersruimte grenzen een aantal verblijfsruimten, weergegeven op afbeelding 2.

Moet ik in verblijfsruimten op de eerste verdieping aan dezelfde geluidweringseisen voldoen als aan die op de begane grond?

Plattegrond WoningJa, de eisen zijn van toepassing. Bij de overgang van het Bouwbesluit 2003 naar het Bouwbesluit 2012 leek de huidige eis uit artikel 3.17a initieel niet in het Bouwbesluit te worden opgenomen. Middels het Veegbesluit (staatsblad 2011, 676) is deze eis toch in het Bouwbesluit 2012 opgenomen. Hierin heeft voor een groot deel meegewogen dat de Tweede Kamer er belang aan heeft gehecht dat personen die bijvoorbeeld in ploegendiensten werken overdag moeten kunnen slapen.

In de leden 1 en 2 van artikel 3.17a (zie onderstaande tekst) wordt voor lucht- en contactgeluid aangegeven wat het minimale niveau is voor geluidsoverdracht tussen twee verblijfsruimten binnen één woonfunctie.

Lid 3 van artikel 3.17a stelt: in bepaalde gevallen zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing.

Dit is wanneer de twee verblijfsruimten in open verbinding met elkaar staan of de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

In de geschetste situatie is er geen sprake van een open verbinding, op de verdieping worden de verblijfsruimten namelijk ontsloten door deuren. Daarnaast zijn de verblijfsruimten niet rechtstreeks* met elkaar verbonden doordat de verschillende ruimten alleen te bereiken zijn met tussenkomst van de overloop op de eerste verdieping.

Doordat er niet aan de, in lid 3 van artikel 3.17a, genoemde voorwaarden voldaan kan worden, gelden de eisen uit de leden 1 en 2 van artikel 3.17a in deze situatie.

Mogelijke oplossing

Een mogelijke oplossingsrichting is in dit geval het toepassen van verzwaarde deuren. Aandachtspunten hierbij zijn dan wel de mogelijk noodzakelijke ventilatieoverstroomvoorzieningen onder de deur door en de aansluiting van de deur zelf op het kozijn.

De tekst van artikel 3.17a verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie
 • lid 1, Bouwbesluit 2012
  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.
 • lid 2, Bouwbesluit 2012
  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79dB.
 • lid 3, Bouwbesluit 2012
  Het eerste en tweede lid gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over de interpretatie van de leden 1 en 2 van artikel 3.17a, lees dan onderstaande documenten die ons standpunt bevestigen.

 • Meldpunt bouwbesluit 2012
  In dit document, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn onduidelijkheden, inconsistenties en andere technische en redactionele onvolkomenheden in het Bouwbesluit 2012 gebundeld. Per punt heeft het Ministerie hier vervolgens een reactie op gegeven. Ook is er een vraag gesteld aangaande lid 3 van artikel 3.17a. Deze vraag is te vinden onder melding 79 op pagina 73.
 • Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011
  Op pagina 15 van dit document, onder het kopje ‘pagina 131’, is aangegeven wat de doelstelling is geweest van lid 3 van artikel 3.17a en hoe het artikel gezien moet worden.

* Volgens www.vandale.nl wordt rechtstreeks beschreven als: 1 zonder omwegen; 2 zonder tussenkomst, direct