Ramen en deuren functioneren niet goed

Ramen En Deuren

Op 5 in de Top 10 van gemelde bouwgebreken in 2018: ramen en deuren die niet goed functioneren. Denk aan klachten over tochtoverlast, waterdoorslag en het niet kunnen openen of sluiten van deuren. Lees meer over de verschillende klachten, garantietermijnen, oorzaken en advies om deze problemen te voorkomen.

Garantietermijnen

Klachten over hang- en sluitwerk vallen onder de garantietermijn van 1 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat. Voor het kromtrekken van beweegbare delen in kozijnen geldt ook een verkorte garantietermijn van 1 jaar, maar deze start 1 jaar en 3 maanden na oplevering. Dit aangezien de weersinvloeden van elk seizoen het eerste jaar hun werk moeten doen.

6 jaar garantie op het functioneren

Op kromtrekken is een afwijking tot 10 mm acceptabel. Maar als de afwijking minder is, kunt u als bouwondernemer de klacht toch niet altijd afwijzen. De beperkte garantietermijn op het kromtrekken geldt alleen als er geen hinderlijke gevolgen zijn.

De garantie op het functioneren loopt 6 jaar vanaf 3 maanden na oplevering.

Oorzaken

Ramen En Deuren Functioneren Niet Goed LrDeuren en ramen zijn soms niet goed afgehangen of zijn te zwaar voor de toegepaste scharnieren en gaan onder het gewicht afhangen. De sluitnaad dient max. 4 mm te zijn, de hangnaad (scharnierzijde) max. 1-3 mm. Hinder kan ook ontstaan door incorrecte tochtkering of verkeerde detaillering die niet altijd voldoende afgestemd is op de situering van een raam of een deur.

Een garantiegebrek door een onjuiste uitvoering

Bruikbaarheid

Deuren en draairamen moeten minstens 90 graden open kunnen en daarbij niet gehinderd worden door obstakels. Als deuren tegen andere bouwdelen kunnen slaan, is het raadzaam een deurvanger of deurstopper aan te brengen om beschadiging te voorkomen.

Draairichting

Een draairichting die afwijkt van wat is overeengekomen, is een leveringsgeschil. Dat valt buiten de garantie. Maar als de bruikbaarheid in het geding komt, is dit strijdig met de garantienorm goed en deugdelijk werk. Dan zult u naar een betere oplossing moeten zoeken. De keuze voor de draairichting is van diverse factoren afhankelijk, zoals van de soort deur, het type kozijn of pui, de vluchtroute en bijvoorbeeld de logische looplijn in een woning of appartement. Dezelfde uitgangspunten gelden als u bepaalt welk vlak in een schuifpui schuift en welk deel vast is.

Stuitende deuren

Regelmatig ontstaan er problemen met het gelijktijdig kunnen gebruiken van haaks naast elkaar geplaatste deuren. Door de draairichtingen blokkeren ze elkaar, waardoor bewoners zichzelf opsluiten, of ze blokkeren de looprichting. Wij adviseren daarmee bij het ontwerp rekening te houden.

Een raam gebruiken als deur?

Sommige grote draai-kiepramen lopen bijna door tot op vloerniveau en worden dan gebruikt als deur. Het beslag en de kozijndetaillering zijn daar dan niet op afgestemd of de opstap wordt als hinderlijk ervaren. Van belang is dat tekst en tekening in de technische omschrijving duidelijk aangeven wat u verkoopt.

Plaatsing van deuren en ramen

Afwijkende plaatsing t.o.v. de contractstukken betreft een leveringsgeschil. Het is geen garantiekwestie tenzij u niet voldoet aan de Bouwbesluiteisen of aan de eis van goed en deugdelijk werk. Bijvoorbeeld wanneer een raam of deur anders is geplaatst dan overeengekomen en daardoor het gebruik van de ruimte beperkt wordt. Maar als door de verplaatsing het uitzicht beperkt wordt, is dat geen garantiekwestie.