Onvolkomenheden aan binnenwanden

Betonrand (1)

Op de zevende plaats in de top 10 van meest gemelde gebreken bij Woningborg staat onvolkomenheden aan binnenwanden. We gaan in op onvolkomenheden die veel voorkomen, waar u als ondernemer aan moet voldoen en hoe u deze klachten kunt voorkomen.

Soort materiaal

Voor een deel houden de gebreken verband met het toegepaste materiaal van de binnenwand. Bij kleinere bouwdelen komen meer oneffenheden voor vanwege de hoeveelheid naden en grotere kans op onderlinge verschillen. Bijna altijd wordt het aanbrengen van wandafwerking bemoeilijkt door deze gebreken. Wat we ook vaak zien is dat de oneffenheden door de wandafwerking heen storend in beeld zijn.

Scheefstand van een binnenwand is een relatief begrip

Het scheef staan is altijd ten opzichte van een ander vlak zoals een andere wand, plafond of de vloer. Bij oplevering is dit niet altijd duidelijk waarneembaar. Vaak blijkt dit pas bij het aanbrengen van wand- of vloerafwerkingen of bij het later plaatsen van een keukenblok, een trap of bij het ophangen van lijsten of gordijnen. Enige afwijking is acceptabel en geeft geen strijdigheid met de eis van goed en deugdelijk werk. Als richtlijn geldt een maximaal toegestane afwijking in vlakheid van 5 mm, gemeten over een lengte van 2 meter. Maar de bruikbaarheid mag dan niet in het geding zijn.

Behang- en sausklaar; wat we hieronder verstaan

Een wand die behangklaar wordt opgeleverd dient zonder bouwkundige voorbewerking te kunnen worden behangen, dus na controle van de wand en het wegschuren van lichte lijmresten en dergelijke. Kleine putjes tot een diameter van 1 cm zijn toelaatbaar.

Een sausklare wand dient geschikt te zijn om als eindafwerking saus te kunnen aanbrengen, eveneens zonder noodzakelijke bouwkundige voorbewerking.

Hoe u scheuren en gaten voorkomt

Los van de aanwezigheid van kleine gaatjes en putjes komt het voor dat betonwanden grindnesten vertonen of dat er lichte scheidingswanden met afgebrokkelde of gescheurde massieve blokken zijn toegepast. Ook hier geldt dat deze voor oplevering afdoende zullen moeten zijn dichtgezet. Lichte scheidingswanden steunen af op een vloerveld. De aansluiting aan de bovenzijde wordt flexibel dichtgezet. Deze kan door een normaal optredend werkingsproces los scheuren of kapot drukken. Het afplakken met een gaasje en het insnijden beperkt de kans op een grillig schadebeeld en behoort tot goed en deugdelijk werk. Dit moet altijd gebeuren door degene die het behangwerk aanbrengt.

Verzwakkingen door sparingen van elektradozen en -leidingen

Sparingen voor elektradozen en -leidingen kunnen op bepaalde plaatsen aanzienlijke verzwakking van de scheidingswand geven. Dat geldt ook voor de plaats van een binnendeurkozijn direct naast een smalle strook binnenwand.

Bij een normaal optredend werkingsproces van droging en krimp of bij een bepaalde gebruiksbelasting (binnendeur) is er grote kans dat de verzwakte plek gaat scheuren. In de meeste gevallen zal dergelijke scheurvorming onder garantie door de ondernemer hersteld moeten worden. Daarom is het advies hier in de ontwerpfase rekening mee te houden.

Plaatselijk herstel, wanneer wel en wanneer niet

In principe kan partieel herstel afdoende zijn. Als er al afwerkingen zijn aangebracht is soms een herstelactie nodig die verder gaat. Het advies is om dan een volledig vlak of een gefixeerd vlakdeel mee te nemen met het herstel. Plaatselijk herstel mag niet hinderlijk zichtbaar worden, wel is enig nuanceverschil in kleur en structuur tussen nieuw en oud acceptabel.

Gevolgschade herstellen

Herstel van de oneffenheden direct na oplevering is in de meeste gevallen goed uitvoerbaar. Lastiger wordt het wanneer de koper hierover pas later reclameert. Bij het herstellen van de wand dient de ondernemer ook de gevolgschade die daar uit voortkomt in orde te brengen. Ook als de wandafwerking na oplevering door de koper is verzorgd.

BetonrandEen betonrand die is afgebrokkeld dient strakgezet te worden waarbij de hechting van het vulmiddel op deze cruciale hoek van belang is voor een kwalitatief eindproduct.

Concentratie LeidingwerkEen concentratie van leidingwerk in een wand en een kim (onderrand) die onvoldoende massa heeft vormen een kritische plek met een verhoogde kans op scheurvorming op termijn.

Sparingen In Een BinnenwandSparingen in een binnenwand ten behoeve van elektraleidingen dienen nog dichtgezet te worden. Ze vormen een kwetsbaar punt aan de rand bij de vloeroplegging. Dit kan leiden tot scheurvorming of afschilferen van het vulmiddel.

Kalkzandsteenblokken

De toepassing van kalkzandsteenblokken zorgt voor veel naden. Daarom is het affilmen vooruitlopend op het aanbrengen van een afwerking noodzakelijk. De verticale dilatatienaad is opgenomen om enige werking te kunnen opvangen. Omdat wandafwerking hier strak aaneensluitend overheen wordt gezet, moet de behanger dit voorzien van een gaas. Hij kan ook een stuc-stop of aftimmerlatje toepassen waarover kopers vooraf geïnformeerd moeten zijn.