Lekkage plafond vanuit installaties

Lekkage Plafond (1)

Aan kop van onze Top 10 met meest gemelde klachten staat lekkage aan het plafond vanuit installaties. Lees hier hoe u als bouwondernemer deze klachten oplost.

Welke lekkages komen vaak voor?

Het gaat om lekkages die ontstaan door onvoldoende waterkering in de badkamers en toiletruimtes. Maar ook om verkeerde koppelingen van waterleidingen en –kranen of om een openstaande aansluiting in de riolering. Veelvuldig spelen er lekkages vanwege openstaande of onthechte kitranden langs een douchebak of ligbad. Of is er bijvoorbeeld een lekkage ontstaan op de plaats van de aansluiting van een cv-radiator.

Waar vallen verborgen gebreken onder?

Omdat leidingwerk vaak is ingestort, kan er sprake zijn van verborgen gebreken. Die vallen onder de overeenkomst en niet onder garantieregeling. De termijn die daarvoor staat, bedraagt 5 jaar en gaat 6 maanden na oplevering in. Op herstelde verborgen gebreken geldt een nieuwe termijn van 5 jaar om terugkerende klachten te melden.

Dus ook als de garantietermijn is verstreken, kan het verborgen gebrek terecht worden gemeld en geldt een herstelverplichting.

Wat zijn de garantietermijnen voor installaties en kitwerk?

Welke garantietermijn voor het gebrek van toepassing is en of er een reden tot uitsluiting is, kan een bron van discussie zijn. Kijk hiervoor altijd in de betreffende Garantie- en waarborgregeling. Op basis van de huidige regeling vallen installaties onder de 2 jaars-garantietermijn. Met uitzondering van binnenriolering; dit heeft net als kitwerk een garantietermijn van 6 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat.

Bij wie ligt de bewijslast van klachten over kitwerk?

Als er bij kitwerk onthechting aan de orde is komt dit meestal door een onjuiste verwerking, zoals vervuilde ondergrond. Maar als kitwerk niet of niet op de juiste manier door de koper is onderhouden en de klacht is hierdoor ontstaan, kan de ondernemer de klacht terecht afwijzen.

De bewijslast ligt dan bij de ondernemer en dat is vaak het grootste probleem. In de meeste gevallen blijkt uit de praktijkopname hoe het kitwerk erbij staat en of er bijvoorbeeld agressieve schoonmaakmiddelen zijn gebruikt. Als de klacht wordt afgewezen op grond van het gebrekkige onderhoud, is de vraag of en welk onderhoud de ondernemer aan de koper heeft geadviseerd. En of dat op tijd is gebeurd.

Wat doe ik met de gevolgschades?

Sommige ondernemers wijzen gevolgschade af of verwijzen kopers naar de opstalverzekering. Gevolgschade die verband houdt met een onder de garantie vallend gebrek en onvermijdbaar is, valt echter onder de garantie. De ondernemer heeft dus een herstelverplichting.

Hoe zit het met de garantietermijn na herstel?

Een nieuwe garantietermijn is niet van toepassing; de resterende looptijd van de oorspronkelijke garantietermijn blijft geldig. Maar is na het uitgevoerde herstel de klacht ook daadwerkelijk verholpen? Of er duurzaam en deugdelijk hersteld is, zie je pas in de praktijk. Hiervoor wordt 2 jaar aangehouden.

Mag ik partieel herstellen?

Kopers vragen van ondernemers soms vergaand herstel van de (gevolg-) schade. Bijvoorbeeld een gehele ruimte of woning opnieuw afwerken terwijl het slechts gaat om 1 of 2 kleine lekkageplekken. Als uitgangspunt geldt dat de bouwondernemer het beschadigde deel in de oorspronkelijke staat brengt.

Enig nuanceverschil in kleur en/of structuur tussen nieuw en oud dient de koper te accepteren, als dit binnen acceptabele marges valt. Wij adviseren om van herstelwerk geen vlekkendeken te maken. Zoek altijd naar een redelijk evenwicht door de afwerkingen op elkaar af te stemmen en te werken met gefixeerde vlakken of plafond- en/of wandgedeelten.

Nog vragen?

Kijk in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling, Technische of neem telefonisch contact op met de afdeling klachten van Woningborg via: 0182 - 58 00 04