Geschil met uw koper

Bemiddeling

Het kan helaas voorkomen dat u een geschil heeft met uw koper. Woningborg kan in dat geval bemiddelen en u adviseren. Als uw koper een klacht heeft aan de woning die onder de Garantie-en waarborgregeling valt, infomeren we de koper over de volgende stappen:

  1. De koper checkt in de Garantie- en waarborgregeling of het een klacht is die onder garantie valt.
    Zo ja, hij meldt zijn klacht bij u, liefst via ons formulier zodat een kopie in het Woningborg-dossier van de koper gaat.
  2. Als ondernemer heeft u een onderzoeksplicht. Communiceer naar de koper dat u de klacht heeft ontvangen en reageer binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen 4 weken.
  3. Als u de klacht heeft onderzocht herstelt u deze. Als u van mening bent dat de klacht niet terecht is, informeert u de koper hierover.
  4. De koper en u kunnen in geval van twijfel over bouwtechnische klachten contact opnemen met onze Technische Klachtenlijn voor advies.
  5. Als u er niet uitkomt met de koper is bemiddeling door Woningborg misschien een optie. Dat kan in veel gevallen, maar niet bij leverings- en opleveringsgeschillen.
  6. Als bemiddeling niet lukt of niet mogelijk is, kan de koper gebruik maken van de door u met de koper overeengekomen geschillenregeling.
  7. Op basis van deze geschillenregeling kan de koper het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter.

Geschillenregeling

Indien de klacht niet wordt opgelost, ook niet na eventuele bemiddeling door Woningborg, dan heeft u een geschil met uw koper. In dat geval kan de koper gebruik maken van de geschillenregeling.

Meer informatie vindt u in de download op deze pagina.  

Raad van Arbitrage voor de bouw

De koper kan uw verschil van mening voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter. Het voordeel van de RvA is, dat de procedure laagdrempelig is en hij er geen juridische bijstand voor nodig heeft. 

ArbitrageVoor meer informatie kunt u de website van de RVA raadplegen.

Het vonnis is bindend

Een vonnis van de RvA is bindend voor partijen. Bent u, of de koper, het niet eens met het vonnis, dan is hoger beroep in sommige gevallen mogelijk. Kijk hiervoor in het geschillenreglement verder op deze pagina. 

Hoe de arbiter het geschil afwikkelt

De arbiter kijkt naar 2 zaken:
1. De overeenkomst die u met de koper heeft afgesloten
2. De Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is
In de uitspraak geeft de arbiter per geschilpunt aan of het contract is geschonden en/of de Garantie- en waarborgregeling. Als hij een klacht toewijst, wordt ook aangegeven wat u als bouwondernemer met de toegewezen klacht moet doen en binnen welke termijn.