5 tips om klachten van kopers te voorkomen

Klachten Voorkomen

We hebben een top 10 samengesteld van meest gemelde klachten bij Woningborg over de eerste helft van 2018. Waarom zijn al die klachten gemeld? We geven 5 tips om klachten van kopers te voorkomen.

1. Wees duidelijk

De oorzaak van veel klachten is dat ondernemers vaak niet duidelijk zijn in hun antwoord op de vraag of bepaalde gebreken wel of niet onder garantie vallen. Onder de garantie vallen geen opleverings- of levergeschillen. Als basis geldt een garantie van 6 jaar, tenzij er een kortere termijn geldt of de klacht is uitgesloten van garantie. Dit kunt u nalezen in de Garantie- en Waarborgregeling die van toepassing is.

2. Communiceer met de koper

Kopers kloppen ook aan bij Woningborg omdat de ondernemer niet op hun klachtmelding reageert. Laat weten dat u de klacht heeft ontvangen en in behandeling neemt. Neem elke klacht serieus. Niets is zo vervelend als een koper die alsnog via Woningborg bij u terecht komt. U staat dan al met 1-0 achter. Bij sommige klachtmeldingen blijkt een lange historie aanwezig en verloopt de klachtbehandeling stroef vanwege al slechte communicatie tijdens het bouwtraject. Wij merken dat dit een vlotte oplevering in de weg staat. Voorkom dus onnodige irritaties. 

3. Onderzoek de klacht

Wat ook regelmatig voorkomt, is dat de ondernemer de klacht zonder nader onderzoek en zonder afdoende onderbouwing afwijst.

Als dat het geval is, zoeken kopers een uitweg met hun probleem en leggen ze hun situatie voor aan Woningborg. Is de houding van de ondernemer terecht? Kan Woningborg iets zeggen over wat ze verder nog kunnen doen om de klacht verholpen te krijgen?

4. Neem gevolgschades in behandeling

Regelmatig komen we tegen dat gevolgschades niet in behandeling worden genomen. Bijvoorbeeld bij een lekkageplek is er altijd schade aan de afwerkingen. Sommige ondernemers wijzen dit soort schade af of verwijzen kopers naar de opstalverzekering. Vast staat echter dat de ondernemer een herstelverplichting heeft van gevolgschade.

5. Neem in geval van twijfel contact op met Woningborg

Ook ondernemers nemen soms contact op met Woningborg over de bij hen gemelde klacht omdat ze twijfelen welke acties noodzakelijk zijn en hoe ver ze moeten gaan in hun herstel. Dat is, als het gaat om interpretatie van de regeling, een goed idee. Maar lees altijd eerst hoe het exact zit in de Garantie- en Waarborgregeling. En bekijk de Technische ABC in boekvorm of online.