Producten

Waal Nieuwbouw Rijtjes Maassluis

Woningborg Verzekeren is marktleider in het beschermen van kopers van een nieuwbouwwoning tegen een faillissement van een bouwonderneming.

De certificaten van Woningborg brengen zekerheid bij de bouw van een woning voor particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.

Meer dan 1 miljoen woningen in Nederland zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar. Het certificaat is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening. De certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico's bij het bouwen van een woning of verbouwing zijn afgedekt.

Er zijn certificaten voor de particuliere koper en certificaten voor de zakelijke opdrachtgever. Denk hierbij aan een woningbouwvereniging, belegger of andere instantie. 

Nieuwbouw

Met het Woningborg-certificaat bieden we zekerheid tijdens en na de bouw van jouw nieuwe woning.

Wilgenrijk Nieuwbouw Maassluis L (1)

Transformatie

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie is bedoeld voor bouwprojecten waarbij bestaande panden, zoals bijvoorbeeld kloosters, kantoren of scholen, worden omgebouwd tot woningen.

Amersfoort high res

Zakelijk certificaat

Het Woningborg zakelijk certificaat biedt zekerheid. Voor (institutionele) beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en andere zakelijke partijen hebben wij het Woningborg zakelijk certificaat ontwikkeld als uitstekend alternatief voor bankgaranties. Ons Woningborg zakelijk certificaat biedt de opdrachtgever twee vormen van zekerheid: de insolventiewaarborg en de herstelwaarborg.

Apartment Building

Woningborg Advies (WBA)

Training & Advies (WBA) richt zich op het verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland en doet dit door het verstrekken van adviezen, onderzoek naar nieuwbouw en het verzorgen van trainingen en kennissessies. WBA biedt tevens een Technisch ABC aan met een praktische vertaling van het Bouwbesluit.

20220624 CN 1320
De zakelijke certificaten van Woningborg bieden vergaande zekerheden voor onze afnemers. De combinatie met technische kennis en toezicht geeft veel comfort voor onze afnemers maar ook rust tijdens het bouwproces. Robert Steenbrugge, Algemeen directeur Stebru
Portret Robert Web 5

Veelgestelde vragen

  1. Insolventiewaarborg: het certificaat biedt tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
  2. Herstelwaarborg: het certificaat biedt vanaf 3 maanden na oplevering waarborggarantie indien de contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Deze garantie loopt tot uiterlijk 10 jaar plus 3 maanden na oplevering.

Als de koper een woning heeft gekocht uit een nieuwbouwproject (2 of meer woningen), heeft hij het certificaat nodig vóórdat hij naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.

De koper ontvangt het Woningborg-certificaat per post of digitaal indien gewenst als het bouwplan is geaccepteerd en de overeenkomst akkoord is bevonden. 

Toelichting

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

De Vereniging van Eigenaars van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een aanvraag indienen voor een certificaat bij Woningborg.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  1. het opleveringsrapport van de algemene oplevering
  2. een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) gerelateerd aan de bouwnummers
  3. een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n)
  4. het correspondentie-adres van de VvE

De ondernemer heeft de verplichting de aanvraag tot certificering van de gemeenschappelijke gedeelten binnen 2 weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat te doen.