Dakbedekking komt los

Dakbedekking

Deze klacht ontstaat meestal bij bepaalde weersomstandigheden. Vaak is de oorzaak een combinatie van uitvoeringswijze en windbelasting. Het loskomen van dakbedekking speelt het meest bij het hellende dakvlak, met name bij dakpannen. In mindere mate komen er ook schades voor aan de dakbedekking op platte daken (bitumineus, EPDM bijvoorbeeld).

Garantie

Op alle dakbedekkingen geldt 6 jaar garantie die 3 maanden na oplevering ingaat. Dit is conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Uitsluiting of beperkte garantietermijn

 1. Geen onderhoud als het is voorgeschreven
  Als er onderhoud door de ondernemer is voorgeschreven (schriftelijk, voor of bij oplevering), dient de koper/VvE dat op te volgen. Indien niet aantoonbaar, wordt de garantietermijn beperkt tot 3 jaar. Kopers of de VvE kunnen het tijdige en correcte onderhoud aantonen door facturen van het onderhoudsbedrijf te laten zien. Als zij zelf onderhoud hebben uitgevoerd, zal de technische staat uit de situatie ter plekke moeten blijken.

 2. Storm
  In de garantieregeling is ook opgenomen dat schades die het gevolg zijn van storm, zijn uitgesloten. Wat onder storm wordt verstaan staat in de Garantie- en waarborgregeling (wind met een gemiddelde uurlijkse windsnelheid van meer dan 14 m/s).

Onderzoeksplicht

Na melding van een garantieklacht heeft u als ondernemer een onderzoeksplicht. Op basis hiervan start u herstelacties of wijst u de klacht onderbouwd af. Onderzoeken kunnen divers zijn:

 • toetsing op kantoor: loopt de garantietermijn nog? wat is de aard van de klacht?
 • opname ter plekke door de ondernemer, eventueel samen met onderaannemers en/of adviseurs. Soms is destructief onderzoek nodig om vast te stellen hoe er is verankerd. Dat kunt u vanaf kantoor niet zien, aangezien de uitvoering kan afwijken van de berekening. Daarnaast geeft onderzoek een beter beeld van de omvang van de schade en heeft de koper meer begrip voor een eventuele afwijzing.
Platte daken

Het gaat hier om onthechting, blaasvorming van bitumen en dergelijke. Besteed ook bijzondere aandacht aan de kimfixatie van de opstand bij de dakrand.

Hellende daken

Bij dakpannen is het grootste probleem de verankering. Ook als er aanwijsbaar sprake is van stormschade, dient u vast te stellen dat er conform het verankeringsadvies is uitgevoerd.

De te controleren punten zijn:

 • Controleer de berekening: geldt deze ook voor de betreffende woning en de ligging? Soms wijkt het dakvlak per woningtype af en vergt dat een afzonderlijke berekening. Zie ook artikel 2.4 van het Bouwbesluit.
 • Aantal ankers, het type en de zwaarte van de ankers
 • Is er conform het verankeringsadvies uitgevoerd?
 • Zijn de ventilatiepannen op de juiste manier toegepast i.v.m. drukvereffening?

Soms komen dakpannen los ondanks dat er is uitgevoerd conform het correct opgestelde verankeringsplan. Die minimale garantievoorwaarde geeft geen 100% zekerheid dat schade altijd wordt voorkomen.

Herstelacties

Losgekomen dakpannen, voor zover dit een garantiegebrek is, kunt u het beste herleggen. Beschadigde dakpannen vervangt u en u past de verankering aan.

Het is verstandig de rest van het dakvlak ook, eventueel steekproefsgewijs, op verankering te controleren. Dit kan twijfel bij de koper wegnemen en toekomstige klachten voorkomen.

Dakbedekking Niet Goed HechtendGevolgschade is directe en indirecte, onvermijdbare schade met een oorzakelijk verband. Voor zover een gevolg van een onder de garantie vallend gebrek, zult u als ondernemer dit moeten herstellen of vergoeden. Dat betreft dan zowel schade aan bouwdelen als aan andere objecten. Het is niet denkbeeldig dat neervallende dakpannen schade berokkenen aan auto’s en zelfs letselschade kunnen veroorzaken. Een reden temeer om dit soort klachten te voorkomen door een zorgvuldige uitvoering met een gedegen controle.