Stichting Klantgericht Bouwen en Woningborg gaan nauwer samenwerken

Small

WBA (Woningborg Advies) en SKB (Stichting Klantgericht Bouwen) ondertekenden vorige week tijdens de PROVADA een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wensen zij de prestaties van individuele bouwbedrijven op het gebied van klantgerichtheid nóg beter in kaart te brengen.

Versteviging van de samenwerking
Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) en Woningborg slaan al sinds 2021 de handen ineen om de kwaliteit in de bouw verder te vergroten. Het klanttevredenheidsonderzoek van SKB maakt de kwaliteit van Woningborg-deelnemers aantoonbaar en zorgt dat bouwers hun kwaliteit gericht kunnen verbeteren. Juist in een overspannen woningmarkt is het van belang dat consumenten snel kunnen onderscheiden welke aannemers de kwaliteit leveren die je mag verwachten. De SKB Kopersrapporten geeft dat inzicht. 

Deze samenwerking is nu verstevigd met een meerjarige overeenkomst; WBA en SKB gaan met elkaar zoveel mogelijk relevante data verzamelen, bouwbedrijven stimuleren om klanttevredenheidsmetingen te doen én actief samenwerken op het gebied van trainingen op klantgerichtheid. 

Kwaliteit een boost geven dankzij inzichten
De SKB vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met specialisten en getoetst onder consumenten en bouwers. In de loop van de jaren is het doorontwikkeld tot een afgewogen instrument dat herkenbaar is voor de consument en dat qua vraagstelling bijdraagt aan de behoeften van bouwers.

Edwin Groot: “Met de informatie uit de klantrapporten kan het bouwbedrijf haar klantprocessen goed analyseren. De klant krijgt zowel tijdens als na de bouw de kans zijn ervaringen te delen met het bouwbedrijf. De analyses worden realtime gedeeld met het bouwbedrijf, evenals de benchmark: hoe doen andere bedrijven het op vergelijkbare onderdelen. Zo draagt het onderzoek zelf ook bij aan goede communicatie met de klant en kan het bouwbedrijf gedurende het project al zaken bijsturen indien nodig.”

Wytzejan de Jong, Directeur Woningborg: ‘Bouwen met vertrouwen’ gaat ook om klantgericht omgaan met de koper van een woning. Dit is van toepassing op het hele bouwproces met een zwaartepunt bij oplevering van de woning. 
Woningborg onderstreept de gemeenschappelijke ambitie om deze te verbeteren en kijkt uit naar een intensieve samenwerking met de SKB.” 

Over SKB 
SKB is de toonaangevende onderzoeksinstantie voor het doen van klanttevredenheidsonderzoeken in de bouw. Door middel van deze onderzoeken (kopersrapporten) geeft de organisatie bouwbedrijven inzicht in de eigen prestaties. 

Meer informatie
Lidmaatschap van SKB kost € 3.160 per jaar plus €25 per uitgevraagde woning. Hiermee heb je volledige toegang tot de systemen van
SKB en het Kopersonderzoek. Bovendien hebben SKB leden gratis toegang tot inhoudelijke groepsbijeenkomsten en de vakgroepen Kopersbegeleiding. Daarnaast
worden de topscoorders jaarlijks in de spotlight gezet met het uitreiken van de felbegeerde SKB Awards.
Woningborg-deelnemers krijgen een eenmalige korting op de jaarbijdrage en betalen 2.750 euro.

Aanmelden kan via deze website