stallingsruimte

Buitenberging: kent u de technische eisen en bijzonderheden?

10 februari 2020

Bij de technische toetsing van bouwplannen komen we bij Woningborg verschillende technische aspecten tegen:

  • is hier sprake van een stallingsruimte voor motorvoertuigen of een bergruimte
  • wat zijn de wettelijke eisen
  • hoe gaat u om met een warmtepomp in de garage en ventilatie

Stallingsruimte of bergruimte

Met enige regelmaat zien we bouwplannen voorbij komen met een buitenberging die ook als garage te gebruiken is. Op papier heeft de bouwondernemer aangegeven dat het een (buiten)berging betreft, maar door openslaande deuren of een sectionaaldeur wordt gesuggereerd dat de berging als stallingsruimte (garage) gebruikt kan worden.

Als het daadwerkelijk een buitenberging betreft met alleen een lichte ventilatie, adviseren wij duidelijk vast te leggen dat de berging niet te gebruiken is als stallingsruimte voor het stallen van motorvoertuigen.

Is het wel een stallingsruimte voor het stallen van motorvoertuigen, dan geeft het Bouwbesluit aan dat deze ruimte geventileerd wordt middels 3 l/s per m2 vloeroppervlakte. Houd er in het laatste geval ook rekening mee dat de scheidingconstructie van deze sterk geventileerde ruimte met de woning een isolatiewaarde heeft van 4,5 voor wanden en 4,5 voor plafond.

Afmetingen buitenberging

Het Bouwbesluit stelt dat een buitenberging een minimale breedte heeft van 1,80 m, een vrije hoogte van 2,3 m en een oppervlakte van ten minste 5 m2. Hier eenzijdig van afwijken is in strijd in met de wet en uw garantieverplichtingen.

Regelmatig zien we bouwplannen waarbij de minimale breedte van 1,8 m niet overal meetbaar is. Vooral in woongebouwen kan een kolom of een leidingkoker afbreuk doen aan de gevraagde afmetingen. Doordat niet overal een breedte van 1,8 m meetbaar is, wordt dan veelal niet voldaan aan de minimale oppervlakte van 5 m2.

Meer of minderwerk?

In principe geldt dat de woning binnen de V.O.N.-prijs van een buitenberging is voorzien. Alleen in de situatie dat zowel de koper als de bouwondernemer hier met wederzijdse instemming vanaf zien, kan dit met een minderwerk-overeenkomst buiten de garantieverplichtingen van de bouwondernemer worden gehouden. Een buitenberging mag u dus niet als meerwerk aanbieden.

Afmetingen stallingsruimte

Een stallingsruimte (voor het stallen van motorvoertuigen) dient een oppervlakte van ten minste 2,85 m bij 5,5 m te hebben. Als deze stallingsruimte gecombineerd wordt met de buitenberging, dan dient hier nog 5 m2 bij opgeteld te worden. De achterliggende gedachte is dat men fatsoenlijk kan uitstappen en dat er 2 fietsen achter de auto geplaatst kunnen worden.

Warmtepomp in garage

Zoals genoemd schrijft het Bouwbesluit voor de opstelplaats voor een auto een ventilatiecapaciteit van minimaal 3 l/s per m² vloeroppervlakte voor. Hierdoor is het vorstvrij blijven van de garage niet te garanderen en wordt het noodzakelijk de warmtepomp binnen de thermische schil van de woning te realiseren.

Ventilatie (buiten)berging

Het Bouwbesluit stelt (op dit moment) nog geen eisen aan het ventileren van een (buiten)berging. Bijlage A van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020 geeft aan dat u een bergruimte met minimaal 7 dm3/s dient te ventileren, dit om klachten over schimmelvorming en dergelijke te voorkomen. Daarnaast dient u conform deze regeling een ventilatievoud van minimaal 7 dm3/s aan te houden voor de opstelplaats van de wasmachine en/of wasdroger.