Wat is de krijtstreepmethode?

Krijtstreep Lr

Tijdens de toetsing van plannen merken we vaak dat bij woningen bepaalde ruimtes in een aangemeld plan niet altijd volledig voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld daglicht en ventilatie. Met het oog op de indelingsvrijheid die de wetgever biedt is er voor u als bouwondernemer de mogelijkheid om hiervoor de zogenaamde krijtstreepmethode te gebruiken.

Wat houdt de krijtstreepmethode in?

De krijtstreepmethode betekent dat een verblijfsgebied of verblijfsruimte fictief kleiner wordt gemaakt zodat er makkelijker aan de Bouwbesluiteisen voldaan kan worden. Door het oppervlakte van de verblijfsruimte in te perken wordt er eerder voldaan aan de eisen met betrekking tot daglicht. Ondanks dat dit positief voor de garantieplichtige ondernemer kan uitpakken, kan het voor een koper nadelig zijn. Immers het daglicht wordt minder, waardoor een verblijfsruimte optisch donker is.

Hoe gaat u met de krijtstreepmethode om?

Als de krijtstreepmethode wordt toegepast is het advies de koper hierover nadrukkelijk te informeren, en dit op de verkooptekening tot uitdrukking te brengen. Zo kan de koper zien welk deel van de ruimte niet als verblijfsruimte wordt gerekend t.b.v. de daglichtberekening. Wij adviseren deze methode, indien noodzakelijk, alleen toe te passen voor de bepaling van de daglichttoetreding. Voor andere eisen zoals geluidsisolatie, ventilatie en elektrische installatie adviseren we u alleen te baseren op de werkelijke grootte van de betreffende ruimte. 

Wanneer niet is aangegeven dat er gebruik is gemaakt van de krijtstreepmethode kan een koper dit als opleverpunt aangeven of zelfs hierover een verzoek tot aanpassing bij de ondernemer indienen.

Voor een ruimte die niet als verblijfsruimte is benoemd zijn er minder eisen vanuit het Bouwbesluit van toepassing. Ook hier geldt het advies om dit goed met de kopers te communiceren. Indien een koper alsnog een onbenoemde ruimte als verblijfsruimte wil gebruiken, en vooraf is duidelijk kenbaar gemaakt dat het geen verblijfsruimte betreft, dan hoeft een ondernemer een klacht over bijvoorbeeld ventilatie niet te erkennen.