<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Is veiligheidsglas verplicht in gelijkvloerse situaties?

Veiligheidsglas

Een vraag die we bij onze afdeling plantoetsing regelmatig binnen krijgen is of het een verplichting is om veiligheidsglas toe te passen in gelijkvloerse situaties. In de praktijk gaat dit over tuin- of balkondeuren, schuifpuien en de naastgelegen ruiten.

Advies vanuit de glasbranche

Met name vanuit de glasbranche wordt aangegeven in bovengenoemde situaties altijd veiligheidsglas toe te passen om het risico op letsel zoveel mogelijk uit te sluiten. Door de stelligheid waarmee dit wordt aangegeven ontstaan er soms stevige discussies bij oplevering met kopers als blijkt dat er gewoon glas is toegepast. Discussies die al meerdere malen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw terecht zijn gekomen.

Over de normen

In het verleden is er geprobeerd NEN 3569 op te laten nemen in het Bouwbesluit om deze norm publiekrechtelijk aan te laten sturen. Bij verschillende wijzigingen van het Bouwbesluit is de overheid hierin niet meegegaan. Het van toepassing verklaren van deze norm kan daarom alleen op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen partijen. Oftewel: als meerwerk of door deze norm in de technische omschrijving vast te leggen.

Op internet zijn verschillende artikelen terug te vinden waarin de discussie zich inmiddels toespitst op hoe je de normen voor de constructieve veiligheid (Eurocodes) en vlakglas (NEN 2608) interpreteert. Kort door de bocht komt het erop neer dat als NEN 2608 wordt gevolgd er aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Maar dit betekent niet automatisch dat het vanuit het Bouwbesluit verplicht is om de hele norm te volgen.

NEN 2608 is vanuit de huidige versie van het Bouwbesluit alleen aangewezen om de fundamentele belastingcombinaties vast te stellen. Dit betreft de windbelasting en het eigen gewicht. In NEN 2608 is sprake van een risicoanalyse om de kans op letselschade te bepalen, deze wordt echter niet vanuit het Bouwbesluit aangestuurd bij gelijkvloerse situaties. Dit is ook logisch te beredeneren door het feit dat de overheid bij verschillende wijzigingen van het Bouwbesluit de norm NEN 3569 niet heeft opgenomen.

Deze discussie is de afgelopen jaren enkele malen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw voorgelegd. Ook hieruit kwam naar voren dat veiligheidsglas bij gelijkvloerse situaties niet als een verplichting vanuit het Bouwbesluit wordt gezien.