<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Opleveringen melden aan Woningborg

Nieuwbouw Rieten Dak Nb
Waarom opleveringen melden aan Woningborg?

Woningborg vraagt u als ondernemer om uw opleveringen tijdig aan ons te melden. Door uw opleveringen tijdig te melden zorgt u ervoor dat er binnen uw obligo ruimte ontstaat voor nieuwe plannen. Daarnaast gebruikt Woningborg uw opleveringen om te kunnen bepalen wat de ingangsdatum is van de waarborgtermijnen. 

Hoe meld ik mijn opleveringen aan Woningborg?

Woningborg heeft een standaard proces-verbaal van oplevering dat gratis wordt verstrekt. Dat kunt u hier vinden. Het proces-verbaal is noodzakelijk om de ingangsdatum van de waarborgtermijnen te kunnen registreren. Daarnaast is Woningborg wettelijk verplicht om de gegevens van nieuw opgeleverde woningen aan te leveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wij ontvangen ook regelmatig formulieren gereed meldingen herstel. Deze formulieren hebben wij echter niet nodig en dienen alleen ter administratie voor u zelf. Bij ontvangst van een formulier gereed melding herstel, moeten wij eerst controleren of de oplevering al eerder is ontvangen. Als dit niet het geval is, moeten wij contact opnemen met het bouwbedrijf in verband met de juiste opleverdatum. Dit kost vaak veel tijd en zorgt voor onnodige vertraging in het verwerkingsproces.

Ik heb mijn eigen proces-verbaal van oplevering, kan dat ook gebruikt worden?

Veel bouwondernemingen hanteren tegenwoordig een eigen proces-verbaal van oplevering of leveren op via een digitaal formulier. Het verwerken van dit eigen formulier of digitale formulier (pdf) is voor Woningborg geen probleem als hierop de volgende gegevens op de eerste pagina zijn vermeld:

  • Nummer Woningborg-certificaat;
  • Gegevens verkrijger d.w.z. naam, adres, postcode en woonplaats;
  • Gegevens woning d.w.z. bouwnummer, adres, postcode en plaats;
  • Gegevens bouwonderneming;
  • Opleverdatum;
  • Ondertekening.

Bedankt voor uw medewerking!

Graag ontvangen wij uw proces-verbalen van oplevering via: opleveringen@woningborggroep.nl

Het aanleveren van een volledig ingevuld proces-verbaal, maakt de verwerking hiervan een stuk sneller en gemakkelijker voor zowel u als voor ons bij Woningborg. Wij willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw medewerking hierin.