Veerse Kreek afgebouwd dankzij samenwerking Woningborg en Bouwbedrijf Boogert

Hans Boogert En Ronald Verhoek 2 (1 Van 1)

Veerse Kreek is een recreatieproject aan de kust van het prachtige Zeeuwse Veerse Meer. Een park met onder meer vakantiewoningen in Engelse stijl verspreid langs waterpartijen en over eilandjes. Bij de koop van hun recreatiewoning ontvingen kopers het Woningborg zakelijk certificaat dat hen tijdens de bouw beschermt tegen de gevolgen van een faillissement van de aannemer. In december 2021 ging de betrokken aannemer failliet.

Directeur en Woningborg deelnemer Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert, Raymond Huizinga verantwoordelijk voor het juridische deel van de afhandeling van het faillissement bij Woningborg en Jos van der Ven, inspecteur Waarborgzaken bij Woningborg vormden na het faillissement een team om de afbouw van dit project te realiseren. In dit artikel vertellen ze over het proces na het faillissement en de samenwerking.

Hans Boogert En Ronald Verhoek 4 (1 Van 1)

Het faillissement

In de 2e helft van 2021 stagneert de bouw van de recreatiewoningen. Na het faillissement van de aannemer in december 2021 gaat Woningborg aan de slag. “Na de bekendmaking van het faillissement zijn de eigenaren van alle gecertificeerde nog niet opgeleverde woningen in dit project dezelfde dag nog aangeschreven met de vraag om alle relevante stukken aan mij toe te sturen. Eind februari was de stand van zaken, qua gegevens van de kopers, inzichtelijk”, vertelt Raymond Huizinga. “In die twee maanden tijd is heel veel werk gaan zitten aan o.a. correspondentie met de kopers en ik ben er trots op dat we zo snel de inventarisatie rond en beschikbaar hadden.” Bouwbedrijf Boogert uit het Zeeuwse Oosterland, benadert Woningborg om samen op te trekken in de afbouw van het project. Hans Boogert, directeur Bouwbedrijf Boogert vertelt: “We hadden eerder al een positieve ervaring met Woningborg bij een faillissement van de aannemer. Toen we hoorden en zagen dat dit project in moeilijkheden zat, heb ik contact gezocht met Woningborg. Jos van der Ven en Raymond Huizinga pakten vervolgens de regie.”   

 

Hans Boogert: We namen de eigenaren mee in wat wij aangetroffen hebben op de bouwplaats, deelden gedetailleerde informatie over de weg vooruit én onze intentie om deze klus te klaren. Ik ben trots op wat we weggezet hebben.

 

Hans Boogert (1 Van 1)

Woningborg en Bouwbedrijf Boogert pakken de draad op

Het project bestond op het moment van faillissement uit een kleine twintig recreatiewoningen die, op een aantal punten na, klaar waren. Van vijfenvijftig woningen stond alleen het casco, die niet wind- en waterdicht waren. En een kleine serie woningen waren half afgebouwd, maar zonder een verdiepingsvloer of kap. “Overal stonden steigers, lagen zeilen, er was weinig structuur op de bouwplaats. Het duurde even voor we zicht hadden op wat er moest gebeuren”, vertelt Hans Boogert. Als ervaren ontwikkelaar en bouwer van recreatieprojecten zou Bouwbedrijf Boogert dit project anders hebben opgezet. “Maar Bouwbedrijf Boogert is van de oplossingen,” vervolgt Boogert. “Daar krijgen we energie van. Samen met onze projectleider, werkvoorbereider, uitvoerders en mensen van Woningborg hebben we op de bouw rondgelopen, de problemen geïnventariseerd en een plan voor het vervolgtraject gemaakt.” Met een ervaren team wordt daarna gestart met de afbouw van het project.

Hans Boogert En Ronald Verhoek 2 (1 Van 1)

Belangrijk moment

Om helderheid te geven over de weg naar de afbouw organiseren Woningborg, de projectontwikkelaar, de opdrachtgever én Bouwbedrijf Boogert samen een bijeenkomst voor de betrokkenen. Voor zowel Bouwbedrijf Boogert en Woningborg een belangrijk moment omdat ze daarmee een visitekaartje afgeven aan de eigenaren. Raymond Huizinga: “Op 13 juli 2022 vond bij Van der Valk Goes een bijeenkomst plaats waarbij alle partijen aanwezig waren; Boogert, Roompot, ontwikkelaar De Veerse Kreek en mijn collega Jos en ik namens Woningborg. De eigenaren van de woningen waarvan Woningborg besloten had ze af te bouwen, kregen op deze bijeenkomst inzicht in de aanpak en voortgang van de afbouw.” Ook Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert kijkt terug op de bijeenkomst: “Deze bijeenkomst was belangrijk want je wilt als bouwbedrijf de kopers vertrouwen geven en tegelijkertijd ook de verwachtingen managen. Wij kunnen immers ook niet toveren. We namen de eigenaren mee in wat wij aangetroffen hebben op de bouwplaats, deelden gedetailleerde informatie over de weg vooruit én onze intentie om deze klus te klaren. Ik ben trots op wat we weggezet hebben.” 

Jos van der Ven (Woningborg): Voor Woningborg is een goede relatie met partijen als Bouwbedrijf Boogert belangrijk.

 

Oplevering voor de bouwvak 2023

“Van de tweeëntachtig af te bouwen woningen zijn er inmiddels eenenzeventig opgeleverd”, vertelt Huizinga half juni 2023. Ook Hans Boogert kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar: “We hebben uitgevoerd wat we in de bijeenkomst met de eigenaren hebben toegezegd. Met als resultaat dat zij voor de bouwvak van 2023 alsnog over een prachtige recreatiewoning kunnen beschikken. We leverden de woningen aan de eigenaren op met een minimaal aantal opleveringspunten. Voor die tevreden gezichten doen we ons werk!” 

Ronald Verhoek En Remco Beijer 1 (1 Van 1)Op de foto: Ronald Verhoek van Bouwbedrijf Boogert en koper Remco Beijer

Samenwerking tussen Bouwbedrijf Boogert en Woningborg

Voor Woningborg is een goede relatie met partijen als Bouwbedrijf Boogert belangrijk. “Er komt veel kijken bij een faillissement, de emoties zijn hoog, dus zoek je een betrouwbare partner om het zo goed mogelijk af te ronden”, aldus Jos van der Ven, Inspecteur waarborgzaken bij Woningborg. Andersom geldt dat net zo. Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert is positief over de samenwerking met Woningborg: “Een project na een faillissement overnemen is niet gemakkelijk. Eigenaren zien hun planning in duigen vallen, zitten in spanning over het vervolg en de stijgende bouwkosten. Dan is het fijn om met een professionele partij op te trekken die van de hoed en de rand weet. Samen konden we duidelijke lijnen uitzetten en afspraken maken”, aldus Hans Boogert. “We informeerden elkaar goed en open. Je hebt elkaar nodig in een dergelijk complex traject. Duidelijkheid scheppen is belangrijk. Het motto een man een man, een woord een woord, geldt zowel voor ons als voor Woningborg." 

Woningborg biedt bouwondernemingen 3 soorten certificaten:

  1. Zakelijk certificaat
  2. Nieuwbouw certificaat
  3. Transformatie certificaat 

In dit artikel is gebruik gemaakt van het zakelijk certificaat. Een Woningborg-certificaat bestaat uit de insolventiewaarborg en (optioneel) de herstelwaarborg.  
De insolventiewaarborg biedt de koper bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van de bouwondernemer. In zo’n geval zorgen wij óf voor de afbouw van de woning óf vergoeden wij de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.
De herstelwaarborg kan in het geval van het zakelijk certificaat aanvullend worden afgesloten en biedt herstel van bouwkundige gebreken.