Beng is hier

Idee

Dat BENG op 1 januari 2021 van kracht is gegaan, is u vast wel bekend. Maar weet u ook waarom BENG wordt ingevoerd, wat de BENG-eisen en de verschillen ten opzichte van EPC zijn? En wat zijn de gevolgen voor u als aannemer?

Vanuit de Woningborg Academy wordt er in samenwerking met Isover, een training BENG georganiseerd. Tijdens deze training neemt Rogier Stoker, Solution Manager Bouw bij Isover, u graag mee in de BENG materie en legt hij uit wat dit voor invloed op de dagelijkse praktijk heeft.

Meer informatie over deze training en de beschikbare data om u aan te melden, vindt u hier.

Isover biedt ook de whitepaper BENG aan. Hierin leest u onder andere over de verschillende maatregelen op de BENG-uitkomsten en wat de impact is op duurzaamheid en kosten. Deze is te vinden op de website van Isover.

Waarom is BENG ingevoerd?

In het verleden zijn er klimaatdoelen in Parijs afgesproken. Daar is het Energieakkoord uit voortgekomen en een Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen. Hieruit vloeit de verplichting dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2021 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn.

Wat houden de BENG-eisen in?

Er zijn drie eisen geformuleerd, met daaraan gekoppeld de maximale waarden. Aan alle drie de eisen moet worden voldaan.

  • BENG 1: maximale energiebehoefte ook wel warmtevraag genoemd, uitgedrukt in kWh/m²/jaar
  • BENG 2: maximaal primair fossiel energiegebruik, uitgedrukt in kWh/m²/jaar
  • BENG 3: minimaal aandeel hernieuwbaar op te werken energie in %

BENG 1 is de maximale warmtevraag van een woning.

Voor het behalen van deze eis zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • het ontwerp van de woning
  • de kwaliteit van de schil (isolatie, kwaliteit glas, en luchtdichtheid)
  • het beïnvloeden van de zonintreding (zonwering, overstek, of speciaal glas)

Als gebouwen een ongunstige verhouding hebben, gelden voor deze gebouwen een aangepaste eis. De in de eis genoemde oppervlaktemaat betreft het gebruiksoppervlak.

BENG 2 geeft een eis voor het maximale primaire fossiele energieverbruik.

Deze indicator is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren. Hier betreft de oppervlaktemaat in de eis ook het gebruiksoppervlak.

Het verschil tussen de energiebehoefte (BENG 1) en het primair fossiel energieverbruik is dat de systeemverliezen en de benodigde hulpenergie van de installaties wordt meegenomen. De opbrengst van PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen mogen hiervan worden afgetrokken.

BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie.

Dit, uitgedrukt in een percentage, wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Wat is de verhouding tussen beng 2 en 3?

In beide eisen wordt hernieuwbare energie gewaardeerd. Ze hangen dus samen. Als een gebouw goed scoort op het aandeel hernieuwbare energie, scoort het meestal ook goed op het primair fossiel energiegebruik. Het omgekeerde is niet altijd waar. Een laag primair fossiel energiegebruik valt ook te bereiken met een lage energiebehoefte. Uiteindelijk is toch BENG 1 de belangrijkste eis. Wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgevoerd te worden in BENG 2 en 3.

Wat zijn de verschillen ten opzichte van EPC?

De EPC is in de loop van de tijd een beetje verouderd. Het was eigenlijk geen juiste indicator meer. Sommige delen werden overgewaardeerd, sommige ondergewaardeerd.

Om hieraan een einde te maken heeft de overheid opdracht gegeven een nieuwe bepalingsmethode te ontwerpen. Dit is de NTA8800 geworden. Het voordeel is dat het nu meer een fysische rekenmethode is geworden, en minder een beleidsmatige.

Ook de Rc-waarden zullen straks met de NTA8800 worden uitgerekend. De rekenmethode is anders: de waarden zullen iets hoger uitkomen, maar ook de eisen zullen iets verhoogd worden.

  • Rc vloer: minimaal 3,7 m2K/W
  • Rc gevel: minimaal 4,7 m2K/W
  • Rc dak: minimaal 6,3 m2K/W

 Meer informatie

Lees meer op de websites van de Rijksoverheid en op Energieprestaties voor Gebouwen