<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Transformatie certificering

Uitbouw Dakraam

Het certificaat van Woningborg Verzekeren biedt zekerheid. Zekerheid dat een koper schadeloos wordt gesteld bij het faillissement van een ondernemer vóór oplevering: de woning wordt afgebouwd of de al door de koper betaalde aanneemtermijnen worden vergoed. Bovendien waarborgen we na oplevering de Woningborg-garantie die de ondernemer verstrekt.

Voor u als verantwoordelijke van een transformatie project is het belangrijk om onderstaande goed door te lezen:

1.            Garantie bestaande deel bouwwerk
Bij transformatie met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie bent u niet alleen verantwoordelijk voor wat u aanbrengt maar ook voor het bestaande gedeelte van het bouwwerk.

2.            Bouwkundige inspecties en geluidsmeting  
Onderdeel van onze beoordeling en (bij akkoord) acceptatie van een transformatieplan zijn inspecties en een geluidsmeting die worden uitgevoerd door Woningborg Advies B.V. (WBA). Hiervoor ontvangt u na de planaanmelding een aparte offerte. 

3.            Verwachtingen
Kopers verwachten nog weleens de nieuwbouweisen. Daarom is het belangrijk dat u richting de kopers de juiste verwachting wekt zodat (leverings)problemen en klachten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Insolventiewaarborg

Als de ondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgen wij óf voor de afbouw van de woning óf vergoeden wij de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

De ondernemer bouwt conform het Bouwbesluit en de eisen van goed en deugdelijk werk. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 
De garantietermijn bedraagt 6 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn, welke in Bijlage A zijn aangegeven. Bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn 10 jaar, ingaande 3 maanden na oplevering.

De voorwaarden voor ons transformatie certificaat wijken op een aantal punten af van die van het nieuwbouw certificaat. In Bijlage A zijn er tevens een aantal aanvullende eisen op het Bouwbesluit gegeven welke door u gewaarborgd worden

Kijk in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling Transformatie voor de details.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf 01 januari 2024 in werking:

Nieuwe modelovereenkomsten en garantie- en waarborgregelingen Woningborg

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die per 01-01-2024 in werking zal treden, leidt tot wijzigingen in de modelovereenkomsten en garantie- waarborgregelingen van Woningborg. De Wkb omvat wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die van toepassing worden op alle (koop)(-/)(aannemings)overeenkomsten die vanaf 01 januari 2024 worden ondertekend tussen een aannemer en een particuliere opdrachtgever. 

De nieuwe modelovereenkomsten en Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw gaan gelden voor alle Transformatieplannen die vanaf 01-01-2024 worden aangemeld bij Woningborg. 

Modelovereenkomsten

Uitgangspunt voor de versie van de modelovereenkomsten is de datum van de aanmelding bij Woningborg.