<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Nieuwbouw certificaat

Maassluis Nieuwbouw Aad Inspectie

Het certificaat van Woningborg Verzekeren biedt zekerheid. Zekerheid dat een koper schadeloos wordt gesteld bij het faillissement van een ondernemer vóór oplevering: de woning wordt afgebouwd. Of de betaalde aanneemtermijnen worden aan de koper vergoed. Bovendien waarborgen we na oplevering de Woningborg-garantie die de ondernemer verstrekt.

Insolventiewaarborg

Als de ondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgen wij óf voor de afbouw van uw woning óf vergoeden wij de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

De ondernemer bouwt conform het Bouwbesluit en onze garantienormen. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 

De meeste onderdelen van de woning kennen een garantietermijn van 6 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat. Bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn 10 jaar, ingaande 3 maanden na oplevering. Kijk in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is voor de details.

Modelovereenkomsten

Per 1 juli 2021 zijn de modelovereenkomsten voor Nieuwbouw en Transformatie aangepast. Deze gelden voor plannen die vanaf 1 juli 2021 zijn aangemeld. Plannen die voor 1 juli 2021 zijn aangemeld, gebruiken in principe de modelovereenkomsten geldend ten tijde van aanmelding.

Inschrijven bij Woningborg?

Zoekt u een betrouwbare partner die u helpt om de risico's voor kopers te beperken? Hier leest u meer over de voorwaarden voor inschrijving bij Woningborg Verzekeren.

Woningborg Stebru 0026