Uw planacceptatie bij Woningborg Verzekeren: wat is er voor u per 1 januari veranderd?

Als gevolg van o.a. de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen heeft Woningborg een aantal wijzigingen aangebracht in het proces rondom uw planacceptatie. In onderstaande tekst leest u hierover.

De wijzigingen in het planacceptatieproces bij Woningborg

Via ons portaal kunt u sinds vorig jaar snel en eenvoudig uw plannen aanmelden bij Woningborg en heeft u 24/7 inzicht in uw plannen en obligo. Heeft u nog geen toegang, dan kunt u dit aanvragen via [email protected].

 

Met de komst van de Wkb zijn wij gestart om ons acceptatieproces meer risico gestuurd in te richten. Dat betekent dat de financieel en bouwkundig complexe projecten uitgebreid worden beoordeeld. Voor de eenvoudige projecten voeren wij geen uitgebreide technische beoordeling uit, waardoor er sneller geaccepteerd kan worden. Het borgingsplan wat wordt opgesteld bij plannen die onder Gevolgklasse I vallen maakt vanaf heden deel uit van de gevraagde stukken. Maakt u gebruik van WTT als kwaliteitsborger? Dan zorgt WTT dat het borgingsplan bij Woningborg wordt aangeleverd.

 

Bij financieel of technisch complexe projecten, naar aanleiding van signalen of bij een technische (her)beoordeling bezoekt Woningborg de bouwplaatsen. Bij de minder complexe plannen die binnen Gevolgklasse I vallen zal Woningborg in de basis het bouwplaatsbezoek laten vervallen. Dit komt doordat de kwaliteitsborger de voortgang van de bouw controleert. Mocht uw kwaliteitsborger onherstelbare afwijkingen omtrent het Besluit bouwwerken leefomgeving constateren dan wordt dit aan de gemeente gemeld en dient u dit ook bij ons te melden.

Naast bovenstaande wijzigingen is ook onze garantie en waarborgregeling, ons geschillenreglement en de modelovereenkomst per 1 januari 2024 gewijzigd. Wilt u hier meer over weten? Dan verwijzen we u graag naar dit artikel.

 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw Plan coördinator en/of uw Financial Screener.