Toelichting Garantie Waarborgregeling 2024

Woningborg Pand

De nieuwe modelovereenkomsten en Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie 2024 gaan gelden voor alle nieuwbouw- en transformatieplannen die vanaf 01-01-2024 worden aangemeld bij Woningborg.

Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: ‘Wkb’) in werking. De Wkb omvat wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die van toepassing worden op alle (koop)(-/)(aannemings)overeenkomsten die door een van de partijen vanaf 1 januari 2024 worden ondertekend. 

De nieuwe modelovereenkomsten en Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en
Transformatie 2024 gaan gelden voor alle nieuwbouw- en transformatieplannen die vanaf
01-01-2024 worden aangemeld bij Woningborg.

Meer weten over de 2024 garantie waarborg regeling? Klik hier

In bovenstaand document vindt u: 

  1. de belangrijkste wijzigingen in de modelovereenkomsten 2024;
  2. de belangrijkste wijzigingen in de Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw; 2024 (inclusief bijlage A) en Transformatie 2024 (inclusief Bijlage A);
  3. consequenties voor de t/m 31-12-2023 aangemelde plannen;
  4. beëindiging gebruik aanvullende garantiemodules;
  5. geschillenreglement;
  6. Q & A wijzigingen m.b.t. wijzigingen Wkb en aanmelding plannen voor of na 2024. 

Plannen aangemeld voor 1-1-2024

Plannen die t/m 31-12-2023 zijn aangemeld, blijven onder de werking vallen van de voor de
betreffende plannen toepasselijke Nieuwbouw- of Transformatieregeling en de bijbehorende Bijlage A. Ook de daarbij gebruikte overeenkomsten blijven van toepassing.

Alleen als een overeenkomst door één of beide partij(en) op of na 01-01-2024 wordt ondertekend, is het aanhangsel op de volgende pagina’s van toepassing op de overeenkomst. In het aanhangsel worden de relevante wetswijzigingen per 1 januari 2024 benoemd. Voor de ondernemer en de verkrijger is het van belang om het aanhangsel te tekenen zodat direct bij het contracteren de nieuwe wetteksten worden overeengekomen.

Voor de ondernemer betekent dit dat wanneer hij het aanhangsel niet afsluit met de verkrijger, hij een overeenkomst met de verkrijger sluit die voor wat betreft de 5%-regeling en het verborgen gebrek strijdig is met de nieuwe wet, waardoor de betreffende bepalingen in de overeenkomst niet tussen partijen gelden en de nieuwe wettekst hiervoor zal gelden.

Woningborg heeft het aanhangsel niet nodig om -na algehele planacceptatie- het certificaat te kunnen afgeven. 

Plannen aangemeld vanaf 1-1-2024

Voor plannen die vanaf 1 januari 2024 worden aangemeld, moeten de modelovereenkomsten versie 01-01-2024 worden gebruikt. Deze modelovereenkomsten zijn reeds aangepast aan de Wkb en het aanhangsel is daarop dus niet van toepassing. 

De nieuwe modelovereenkomsten vindt u op onze website:
-    Nieuwbouw 2024: Woningborg | Modelovereenkomsten nieuwbouw 2024
-    Transformatie 2024: Woningborg | Modelovereenkomsten transformatie 2024