eengezinshuizen in aanbouw.jpg

Inschrijven bij Woningborg Verzekeren

Bij Woningborg doen we er alles aan om bouwondernemers en kopers in Nederland zekerheid te bieden bij het verwezenlijken van de bouw of verbouw van woningen. De productie in de bouw gaat hard. De vraag naar nieuwe woningen is hoog, het aantal bouwplannen en de bijbehorende aanneemsom stijgt. Ook vanuit de overheid bestaat er een duidelijke ambitie om de woningbouw verder te stimuleren. Dat is zeer positief voor de sector en wij ondersteunen dit graag!

Voorwaarden voor inschrijving

Om deelnemend ondernemer van Woningborg Verzekeren te worden, dient u aan de volgende voorwaarden de voldoen:

 • u heeft een solvabiliteit te van minimaal 25%;
 • u heeft ten minste 3 jaar aantoonbare ervaring met kwalitatief goede woningbouw voor eigen risico/rekening;
 • u heeft een minimale omzet van € 2.500.000 per jaar;
 • uw werkkapitaal is positief.

U kunt geen deelnemend ondernemer van Woningborg Verzekeren worden, bij:

 • een éénmalig (zakelijk en/of particulier) project;
 • eenmalige transformatieprojecten in geval van een nieuwe inschrijving.

Wilt u zich inschrijven bij Woningborg en voldoet u aan deze voorwaarden? Vraag dan hier een quickscan aan.

Hoe verloopt mijn inschrijving bij Woningborg Verzekeren?

 • Vraag een quickscan aan;
 • Onze financieel screener voert de zogenaamde quickscan uit en neemt eventueel contact met u op;  
 • Wij informeren u over de uitkomst van de quickscan;
 • Als de quickscan positief is, ontvangt u een informatiepakket met een aanvraag voor inschrijving en tarieven;
 • Na ontvangst van de benodigde documenten, nemen we uw aanvraag in behandeling;
 • De financieel screener maakt een afspraak om onder andere uw kredietwaardigheid te bespreken;
 • De technisch inspecteur maakt een afspraak en toetst uw vakbekwaamheid;
 • Als alle lichten op groen staan, schrijven we u in;
 • Vanaf dan kunt u bouwplannen indienen!

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het inschrijvingsproces eruit?

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier, nemen wij uw aanvraag in behandeling. We plannen dan twee afspraken in. Enerzijds een afspraak met uw financieel screener voor de financiële screening en anderzijds de technische screening, uitgevoerd door de technisch regio-inspecteur. Beide adviezen moeten positief zijn voor inschrijving in het ondernemingenregister van Woningborg Verzekeren. Vervolgens vragen wij u om een inschrijvingszekerheid te stellen van minimaal €50.000,- in de vorm van een bankgarantie. Vanaf dan kunt u plannen indienen en verzoeken om certificering van woningen.

Hoe lang duurt het voor ik ben ingeschreven?

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen. 

Hoe lang duurt een planaanmelding?

De doorlooptijd die nodig is om uw plannen algemeen, juridisch en technisch te beoordelen, bedraagt minimaal 15 werkdagen. Lever alle informatie zo compleet mogelijk aan. Dat voorkomt vertraging. 

Wat als ik haast heb met de planaanmelding?

De planaanmelding kan bij spoed gelijk lopen met de aanvraag om inschrijving bij Woningborg. Dat kan zodra wij de benodigde documenten voor inschrijving van u hebben ontvangen. 

Hoe doe ik een planaanmelding?

Als het inschrijfproces rond is, krijgt u toegang tot Mijn Woningborg waar u alle formulieren vindt voor een planaanmelding. Doet u een planaanmelding gelijktijdig met uw verzoek tot inschrijving bij Woningborg, vult u het planaanmeldingsformulier in dat bij uw informatiepakket zit.  

Waarop wordt een ingeschreven ondernemer getoetst?

De circa 1.000 ondernemingen die bij ons staan ingeschreven worden niet zomaar toegelaten. We beoordelen de bedrijven op financieel gebied en op technische vakbekwaamheid.

Wanneer wordt een bouwplan goedgekeurd?

Voordat wij het certificaat afgeven, toetsen wij de technische omschrijving, tekeningen en concept (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Als alles in orde is, schrijven we het plan in ons Woningregister in. De koper ontvangt het Woningborg-certificaat.

Goed om te weten

 • Alle nieuwbouwprojecten voor particuliere kopers meldt u aan onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Voor verbouw, kavelbouw, transformatie en projecten voor zakelijke opdrachtgevers is dat op vrijwillige basis.
 • U bouwt onder Woningborg-garantie zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is. Woningborg waarborgt deze garantie.
 • De geschillenregeling van Woningborg is van toepassing.
 • Op de Woningborg Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie en het daaruit voortvloeiende certificaat is het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt.