eengezinshuizen in aanbouw.jpg

Inschrijven bij Woningborg Verzekeren

Bij Woningborg doen we er alles aan om bouwondernemers en kopers in Nederland zekerheid te bieden bij het verwezenlijken van de bouw of verbouw van woningen. De productie in de bouw gaat hard. De vraag naar nieuwe woningen is hoog, het aantal bouwplannen en de bijbehorende aanneemsom stijgt. Ook vanuit de overheid bestaat er een duidelijke ambitie om de woningbouw verder te stimuleren. Dat is zeer positief voor de sector en wij ondersteunen dit graag!

5 redenen om voor Woningborg te kiezen

1. Handig en verstandig voor kopers
Kopers die in aanmerking willen komen voor de Nationale Hypotheek Garantie hebben een woning met keurmerk van de Stichting GarantieWoning (zoals verstrekt aan de Woningborg-regelingen) nodig. Ook verplichten geldverstrekkers vaak zo’n keurmerk. Daarnaast zijn kopers zich steeds meer bewust van de financiële risico’s bij het kopen en bouwen van een huis. Dit risico is verzekerd met de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg.


2. Goed voor uw imago
Al 40 jaar verstrekken we certificaten voor meer dan 70% van alle nieuwbouwwoningen. Logisch dat u profiteert van onze kennis en ervaring.


3. Expertise van Woningborg
De Woningborg-specialisten ondersteunen u met hoogwaardige juridische en technische adviezen op het gebied van planvoorbereiding, uitvoering en nazorg. Woningborg beschikt over een Technisch ABC. Op deze digitale kennisbank treft u richtlijnen, tips, adviezen en worden normen betreffende vele bouwkundige aspecten beschreven en toegelicht. Het Technisch ABC is beschikbaar met een van de aantrekkelijke abonnementen voor grote en kleine ondernemingen voor een vriendelijke prijs. Meer informatie over het Technisch ABC en de verschillende abonnementen kunt u vinden op www.technischabc.nl .
Daarnaast organiseren we vanuit de Academy kennissessies over verschillende thema’s.


4. Efficiënte bemiddeling
Als u een geschil van technische aard heeft met uw koper kan Woningborg in veel gevallen bemiddelen. In ongeveer 85% eindigt zo’n bemiddeling in een passende oplossing, wat kostbare en langslepende procedures voorkomt.


5. Scherpe tarieven
Woningborg houdt de tarieven voor het verstrekken van Woningborg-certificaten laag. Zeker gezien alle extra’s die Woningborg biedt.

Voorwaarden voor inschrijving

Woningborg beoordeelt de aanvraag in hoofdzaak op drie aspecten: financieel, juridisch en technisch. De toetsing hiervan bepaalt mede of uw onderneming in staat is om binnen de door Woningborg opgestelde richtlijnen/eisen haar bouwplan(nen) passend te realiseren.
Als rechtsvormen worden Besloten en Naamloze Vennootschappen (BV en NV) toegelaten en onder voorwaarden kan een Vennootschap onder Firma (VOF) worden ingeschreven. Uitsluitend bouwondernemingen met een zetel in Nederland worden toegelaten.

Woningborg stelt een aantal voorwaarden aan uw inschrijving:

  • u heeft ten minste 3 jaar aantoonbare ervaring met kwalitatief goede woningbouw voor eigen risico/rekening;
  • de onderneming heeft een positief aansprakelijk vermogen van minimaal € 250.000;
  • een inschrijvingszekerheid van minimaal €50.000,- in de vorm van een bankgarantie.

Naast bovenstaande voorwaarden toetst Woningborg de kredietwaardigheid van de onderneming. Deze dient naar het oordeel van Woningborg goed te zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de winstgevendheid, liquiditeits- en vermogenspositie van de onderneming.

U kunt geen deelnemend ondernemer van Woningborg Verzekeren worden, bij een éénmalig (zakelijk en/of particulier) project of transformatieproject.

Wilt u zich inschrijven bij Woningborg en voldoet u minimaal aan deze voorwaarden dan kunt u een mail sturen naar: inschrijven@woningborggroep.nl 

Hierna wordt het vervolgtraject met u afgesproken. Deze bestaat onder andere uit een QuickScan door onze financiële screener. Op basis van QuickScan zal worden bepaald of het inschrijvingstraject zal worden vervolgd of niet. 

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het inschrijvingsproces eruit?

Na een positieve quickscan ontvangt een informatiepakket met documenten die ingevuld moeten worden. Na ontvangst van de van het ingevulde documenten, nemen wij uw aanvraag verder behandeling. We plannen dan twee afspraken in.

  • een afspraak met uw financieel screener voor de financiële screening
  • een afspraak met de technische screening, uitgevoerd door de technisch regio-inspecteur.

Beide adviezen moeten positief zijn voor inschrijving in het ondernemingenregister van Woningborg Verzekeren. Vervolgens vragen wij u om een inschrijvingszekerheid te stellen van minimaal €50.000,- in de vorm van een bankgarantie. Vanaf dan kunt u plannen indienen en verzoeken om certificering van woningen.

Hoe lang duurt het voor ik ben ingeschreven?

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen. 

Hoe lang duurt een planaanmelding?

De doorlooptijd die nodig is om uw plannen algemeen, juridisch en technisch te beoordelen, bedraagt minimaal 15 werkdagen. Lever alle informatie zo compleet mogelijk aan. Dat voorkomt vertraging. 

Hoe doe ik een planaanmelding?

Als het inschrijfproces rond is, krijgt u toegang tot Mijn Woningborg waar u alle formulieren vindt voor een planaanmelding. Doet u een planaanmelding gelijktijdig met uw verzoek tot inschrijving bij Woningborg, vult u het planaanmeldingsformulier in dat bij uw informatiepakket zit.  

Wanneer wordt een bouwplan goedgekeurd?

Voordat wij het certificaat afgeven, toetsen wij de technische omschrijving, tekeningen en juridisch de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Als alles in orde is, schrijven we het plan in ons Woningregister in. De koper ontvangt het Woningborg-certificaat

Goed om te weten

  • Woningborg verwacht dat u alle nieuwbouwprojecten voor particuliere kopers bij ons aanmeldt onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
  • U bouwt onder Woningborg-garantie zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is. Woningborg waarborgt deze garantie.
  • De geschillenregeling van Woningborg is van toepassing.
  • Op de Woningborg Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie en het daaruit voortvloeiende certificaat is het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt.