eengezinshuizen in aanbouw.jpg

Inschrijven bij Woningborg N.V.

Voorwaarden voor inschrijving

Bij Woningborg doen we er alles aan om bouwondernemers en kopers in Nederland zekerheid te bieden bij het verwezenlijken van de bouw of verbouw van woningen.

Om u als bouwondernemer in te kunnen schrijven bij Woningborg, zijn er dan ook een aantal voorwaarden waar minimaal aan moet worden voldaan.

Zo vragen wij ondernemers om:

 • Een solvabiliteit van minimaal 25%
 • Ten minste 3 jaar aantoonbare ervaring met kwalitatief goede woningbouw voor eigen risico/rekening
 • Een minimale omzet van € 2.500.000 per jaar
 • Het werkkapitaal dient ten minste positief te zijn

Verder kunt u zich als bouwondernemer niet inschrijven bij Woningborg voor:

 • Een éénmalig (zakelijk en/of particulier) project
 • Eenmalige transformatieprojecten in geval van een nieuwe inschrijving

Wilt u zich inschrijven bij Woningborg en voldoet u aan deze voorwaarden, vraag dan hier een quickscan aan.

Hoe meld ik mij als ondernemer aan bij Woningborg?

 • Vraag een quickscan aan
 • Onze financieel screener voert de zogenaamde quickscan uit en kan daarvoor contact met u opnemen
 • Van de uitkomst wordt u op de hoogte gebracht
 • U ontvangt een informatiepakket met een aanvraag om inschrijving en tarieven als de quickscan positief is
 • Na ontvangst van de benodigde documenten, nemen we uw aanvraag in behandeling
 • De financieel screener maakt een afspraak om onder andere uw kredietwaardigheid te bespreken
 • De technisch inspecteur maakt een afspraak en toetst uw vakbekwaamheid
 • Als alle lichten op groen staan schrijven we u in
 • U kunt een bouwplan indienen

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het inschrijvingsproces eruit?

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier, wordt uw aanvraag om inschrijving in behandeling genomen. Er worden twee afspraken gemaakt voor enerzijds de financiële screening en anderzijds de technische screening, uitgevoerd door de technisch regio-inspecteur. Beide adviezen moeten positief zijn voor inschrijving van uw bedrijf in het ondernemingenregister van Woningborg. Vervolgens wordt u gevraagd om een inschrijvingszekerheid te stellen van minimaal €50.000,- in de vorm van een bankgarantie. Daarna kunt u plannen indienen en verzoeken om certificering van woningen.

Hoe lang duurt het voor ik ben ingeschreven?

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen. 

Hoe lang duurt een planaanmelding?

De doorlooptijd die nodig is om uw plannen algemeen, juridisch en technisch te beoordelen, bedraagt minimaal 15 werkdagen. Lever alle informatie zo compleet mogelijk aan. Dat voorkomt vertraging. 

Wat als ik haast heb met de planaanmelding?

De planaanmelding kan bij spoed gelijk lopen met de aanvraag om inschrijving bij Woningborg. Dat kan zodra wij de benodigde documenten voor inschrijving van u hebben ontvangen. 

Hoe doe ik een planaanmelding?

Als het inschrijfproces rond is, krijgt u toegang tot Mijn Woningborg waar u alle formulieren vindt voor een planaanmelding. Doet u een planaanmelding gelijktijdig met uw verzoek tot inschrijving bij Woningborg, vult u het planaanmeldingsformulier in dat bij uw informatiepakket zit.  

Waarop wordt een ingeschreven ondernemer getoetst?

De circa 1.000 ondernemingen die bij ons staan ingeschreven worden niet zomaar toegelaten. We beoordelen de bedrijven op financieel gebied en op technische vakbekwaamheid.

Wanneer wordt een bouwplan goedgekeurd?

Voordat wij het certificaat afgeven, toetsen wij de technische omschrijving, tekeningen en concept (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Als alles in orde is, schrijven we het plan in ons Woningregister in. De koper ontvangt het Woningborg-certificaat.

Goed om te weten

 • Alle nieuwbouwprojecten voor particuliere kopers meldt u aan onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Voor verbouw, kavelbouw, transformatie en projecten voor zakelijke opdrachtgevers is dat op vrijwillige basis.
 • U bouwt onder Woningborg-garantie zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is. Woningborg waarborgt deze garantie.
 • De geschillenregeling van Woningborg is van toepassing.
 • Op de Woningborg Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie en het daaruit voortvloeiende certificaat is het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt.