Het Woningborg zakelijk certificaat

Zekerheid voor zakelijke opdrachtgevers

Het Woningborg zakelijk certificaat biedt zekerheid. Voor (institutionele) beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en andere zakelijke partijen hebben wij het Woningborg zakelijk certificaat ontwikkeld als uitstekend alternatief voor bankgaranties. Ons Woningborg zakelijk certificaat biedt de opdrachtgever twee vormen van zekerheid: de insolventiewaarborg en de herstelwaarborg.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Met meer dan 40 jaar ervaring toetsen wij de technische en juridische haalbaarheid van een plan. Daarnaast toetsen wij of de aannemer financieel sterk genoeg en organisatorisch en technisch deskundig is om uw project tot een goed einde te brengen.

Kortom, het Woningborg zakelijk certificaat geeft u maximale zekerheid!

Meer informatie over het Zakelijk Certificaat

Foto zakelijk T.jpg
Thijs Mol
Thijs Mol
evelien website.jpg
Evelien Sikkes-de Bruijn
Evelien Sikkes-de Bruijn