Nieuwbouw

Modelovereenkomst

Onderstaande modelovereenkomsten van 01-01-2016 zijn gebaseerd op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016. De modelovereenkomsten van 01-04-2014 zijn gebaseerd op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

De gebruikte afkortingen houden in:

• KAO: koop-/aannemingsovereenkomst (incl. grond)
• AO: aannemingsovereenkomst (excl. grond)
• KO: koopovereenkomst (opleveringsgereed)
• EGH: eengezinshuizen
• APP: appartementsrechten

Alle overeenkomsten zijn opgesteld in Word. Elke link bevat een complete inhoud (Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting).

Checklist beoordeling en oplevering