<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Planaanmelding gaat digitaal

Istock 886661830 Kalender Zandloper

Graag willen we u erop wijzen dat planaanmelding voor woningen onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw sinds 1 april j.l. alleen nog via het Woningborg Portaal plaatsvindt.
 
Wanneer u een plan wenst aan te melden en uw onderneming nog geen toegang heeft tot het portaal, dan verzoeken we u contact op te nemen met ons Serviceteam.  

Het Serviceteam staat voor u klaar

Ons nieuwe Serviceteam kan u begeleiden bij al uw vragen over het Woningborg Portaal. U kunt het Serviceteam bereiken via 0182-592 980 of serviceteam@woningborggroep.nl.