Portaal update - September 2023

Het portaal is inmiddels een aantal maanden actief. Binnenkort zal er een nieuwe functionaliteit worden gestart. Het doel is om u tijdig op de hoogte te brengen van voor u en Woningborg relevante informatie. U gaat op de volgende gegevens één maand voor de door u opgegeven datum een mail krijgen. Start verkoop, gewenste acceptatie datum en verwachte opleveringsdatum.

Start verkoop

1 maand voor de opgegeven verkoopdatum wordt er een mail gestuurd naar de bij planaanmelding opgegeven contactpersoon. In deze mail wordt om een concept (koop-)aannemingsovereenkomst gevraagd indien deze nog niet is geüpload in het portaal. Het is verstandig om de conceptovereenkomst op tijd aan te leveren voor de start verkoop datum zodat Woningborg op tijd de overeenkomst kan toetsen. De overeenkomsten kunnen worden geüpload in het portaal bij de geregistreerde plannen.

Gewenste acceptatie datum 

1 maand voor de opgegeven acceptatie datum wordt er een mail gestuurd naar de bij planaanmelding opgegeven contactpersoon. In deze mail wordt gevraagd of de acceptatie datum nog actueel is. Indien dit niet het geval is kunt u dit aanpassen in het Portaal. 

Verwachte oplevering

1 maand voor de opgegeven opleverdatum wordt er een mail gestuurd naar de bij planaanmelding opgegeven contactpersoon. In deze mail wordt gevraagd of de datum van oplevering nog actueel is. Indien dit niet het geval is kunt u dit aanpassen in het Portaal. Indien de datum wel klopt verzoeken wij u na de oplevering van de objecten de opleveringen te mailen naar [email protected].

Validatie datums

Sinds de livegang van de Plannen module van het portaal vragen we een aantal gegevens die eerder niet werden opgevraagd, waaronder de verwachte opleverdatum en de gewenste acceptatiedatum van plannen. Deze data zijn van belang om een inschatting te maken van de periode waarin er obligobehoefte is voor het plan. Naast deze 2 data vragen we ook de start verkoop en de start bouw op, om een compleet beeld te krijgen.

Bij de invoer van deze data is het van belang dat de volgorde zoals die in de praktijk is ook in het portaal wordt ingevoerd (indien nog niet definitief, kan hier een inschatting aan worden gegeven). Zo proberen wij vanaf het moment van aanmelding tijdig te signaleren. De volgordelijkheid van deze data waar wij van uit gaan is als volgt: 

  • Start verkoop (als eerste data en ná aanmelding i.v.m. juridische goedkeuring)
  • Gewenste acceptatiedatum (deze dient ten alle tijden vóór de start van de bouw te zijn);
  • Start bouw (deze mag maximaal 6 maanden na de gewenste acceptatiedatum zijn);
  • Verwachte opleverdatum (vanaf deze datum valt het obligo vrij, tenzij de oplevering niet bij ons wordt gemeld, want dan blijft het betreffende plan obligobeslag houden).

Als deze data gedurende de behandeling van het plan veranderen, dan is het van belang dat dit wordt doorgegeven. Dit kunt u heel gemakkelijk zelf doen via het portaal onder de module Plannen > geregistreerde plannen. Hier kunt u het desbetreffende plan openen en de data wijzigen. 

Plannen aanmelden

Om uw plan aan te melden bij Woningborg doorloopt u de volgende stappen:

De eerste stap voor het proces van planaanmelding is het opvoeren van het plan als Forecast plan onder de module Obligo ontwikkeling. Hiervoor klikt u op ‘Forecast plan toevoegen’. Vul daarna de gevraagde gegevens in en sla het plan op. Nu is het toegevoegde plan zichtbaar in het overzicht van de nog aan te melden plannen (forecast plannen). U kunt door middel van het potlood-symbool en het prullenbaksymbool later nog zaken wijzigen of het forecastplan verwijderen. 

De tweede stap is het invullen van het digitale planaanmeldingsformulier in de module Plannen. Voor de plannen die via het Woningborg Portaal kunnen worden aangemeld is er een + symbool aanwezig achter het forecastplan. Plannen welke onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie of de Woningborg Waarborgregeling Zakelijk worden aangemeld kunnen nog niet via het portaal worden aangemeld. Voor deze plannen neemt u contact op met uw plancoördinator bij Woningborg.

Als u op het + symbool klikt, komt u op het productkeuzescherm van de planaanmelding. Hier kiest u het product waarvoor u het plan wilt aanmelden. Wanneer u op ‘Start aanmelding’ klikt, wordt het planaanmeldingsformulier voor het door u geselecteerde product samengesteld.

De in te vullen planaanmelding bestaat uit een 5-tal pagina’s. We verzoeken u alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Indien bijvoorbeeld de prijzen of de datum dat de bouw aanvangt nog niet exact bekend zijn verzoeken wij u om een schatting in te vullen.

Als het voortgangsoverzicht aan de linkerzijde van de pagina volledig groen is, kunt u de planaanmelding verzenden naar Woningborg door op ‘Plan definitief aanmelden’ te klikken. U ontvangst dan een bevestiging dat het plan is ontvangen door Woningborg.

Het door u ingediende plan is nu zichtbaar onder het overzicht van de geregistreerde plannen. U vindt een kort overzicht van de geregistreerde plannen in de module Obligo Ontwikkeling ten behoeve van het overzicht van het obligo van uw onderneming. Hier kunt u door middel van het potlood-symbool afhankelijk van de status van uw plan één of meerdere datums aanpassen.

Is het invullen van het digitale planaanmeldingsformulier in de module Plannen. Voor de plannen die via het Woningborg Portaal kunnen worden aangemeld is er een + symbool aanwezig achter het forecastplan. Plannen welke onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie of de Woningborg Waarborgregeling Zakelijk worden aangemeld kunnen nog niet via het portaal worden aangemeld. Voor deze plannen neemt u contact op met uw plancoördinator bij Woningborg.

Als u op het + symbool klikt, komt u op het productkeuzescherm van de planaanmelding. Hier kiest u het product waarvoor u het plan wilt aanmelden. Wanneer u op ‘Start aanmelding’ klikt, wordt het planaanmeldingsformulier voor het door u geselecteerde product samengesteld.
De in te vullen planaanmelding bestaat uit een 5-tal pagina’s. We verzoeken u alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Indien bijvoorbeeld de prijzen of de datum dat de bouw aanvangt nog niet exact bekend zijn verzoeken wij u om een schatting in te vullen. 

Als het voortgangsoverzicht aan de linkerzijde van de pagina volledig groen is, kunt u de planaanmelding verzenden naar Woningborg door op ‘Plan definitief aanmelden’ te klikken. U ontvangst dan een bevestiging dat het plan is ontvangen door Woningborg.

Het door u ingediende plan is nu zichtbaar onder het overzicht van de geregistreerde plannen. U vindt een kort overzicht van de geregistreerde plannen in de module Obligo Ontwikkeling ten behoeve van het overzicht van het obligo van uw onderneming. Hier kunt u door middel van het potlood-symbool afhankelijk van de status van uw plan één of meerdere datums aanpassen. Bekijk de video.

 

Minimale dataset: 

 ‘De technische toetsing van uw plan kan pas starten als Woningborg alle benodigde technische documenten voor de eerste toetsing (de minimale dataset) heeft ontvangen. Dit wordt vanuit het portaal “automatisch” gecontroleerd. 

Het is in uw belang dat u alle gevraagde documenten die op dat moment beschikbaar zijn upload bij de planaanmelding. Op de documenten pagina kunt u bij de categorieën betreffende de technische documenten in de kolom ‘Benodigd voor start inhoudelijke beoordeling’ zien of een document onder de minimale dataset valt.

 

Portaal Nieuwsbrief September

Na planaanmelding kunt u onder het geregistreerde plan altijd op een later moment ook nog documenten uploaden. Belangrijk is ook dat u bij het uploaden van de documenten altijd bij het desbetreffende document een vinkje zet in de kolom aan de linkerzijde.’