Plannen aangemeld voor 1-1-2024

Plannen die t/m 31-12-2023 zijn aangemeld, blijven onder de werking vallen van de voor de betreffende plannen toepasselijke Nieuwbouw- of Transformatieregeling en de bijbehorende Bijlage A. Ook de daarbij gebruikte overeenkomsten blijven van toepassing.

Alleen als een overeenkomst door één of beide partij(en) op of na 01-01-2024 wordt ondertekend, is het aanhangsel op de volgende pagina’s van toepassing op de overeenkomst. In het aanhangsel worden de relevante wetswijzigingen per 1 januari 2024 benoemd. Voor de ondernemer en de verkrijger is het van belang om het aanhangsel te tekenen zodat direct bij het contracteren de nieuwe wetteksten worden overeengekomen.

Voor de ondernemer betekent dit dat wanneer hij het aanhangsel niet afsluit met de verkrijger, hij een overeenkomst met de verkrijger sluit die voor wat betreft de 5%-regeling en het verborgen gebrek strijdig is met de nieuwe wet, waardoor de betreffende bepalingen in de overeenkomst niet tussen partijen gelden en de nieuwe wettekst hiervoor zal gelden.

Woningborg heeft het aanhangsel niet nodig om -na algehele planacceptatie- het certificaat te kunnen afgeven.