Transformeren van gebouwen

Woningborg
Tielweg 24
2803 PK, Gouda

170 (excl. btw) voor 1 deelnemer

130 (excl. btw) vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Stel u wilt een oude kerk of fabriek verbouwen tot koopwoningen? Weet u dat er bij het transformeren van gebouwen specifieke garantienormen zijn voor geluidwering en thermische isolatie? Het is een prachtig idee om een bestaand gebouw te transformeren tot een woonbestemming. Maar hoe gaat dit in de praktijk?

Inhoud

Tijdens de training behandelen we de eisen die Woningborg stelt aan transformatieprojecten omtrent de plantoetsing en geluidstechnische aspecten. Daarnaast nemen we u mee in het de inspecties tijdens het project waarmee we beoordelen of het ook tijdens de uitvoering goed gaat.

De training wordt verzorgt door:

Mathijs Kuijk 300 PixMatthijs Kuijk heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse functies in de bouwsector. Als Sr. Technisch bouwplantoetser, met als specialisatie Transformatie, toetst hij plannen conform het Bouwbesluit en bouwkundige kwaliteit zoals bedoeld in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Vincent SleperVincent Sleper begeleidt als bouwkundig adviseur het volledige transformatie-project. Bestaande panden worden door hem beoordeeld op hun bouwkundige staat en tijdens de bouw wordt er uiteraard gecontroleerd op Bouwbesluit, maar zeker ook op "goed en deugdelijk" werk.

Ook worden nieuwbouwprojecten door hem begeleidt op het onderdeel thermische en geluidsisolatie en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast voert hij geluids-, luchtdichtheid-, en infrarood metingen uit in zowel transformatie- als nieuwbouwprojecten. Hij behandelt ook de nodige bemiddelingen tussen ondernemers en bewoners. 

Hij heeft zowel aan de aannemers- als de toezichthoudende kant gewerkt en heeft hierdoor altijd contact gehad met zowel ondernemers als kopers. Communicatie beschouwd hij als een belangrijk en leuk onderdeel van zijn werk.   

Foto Freek Scholten 225 PixFreek Scholten is als bouwkundig adviseur belast met de volledige begeleiding van transformatieprojecten,. Bestaande panden worden door hem beoordeeld op hun bouwkundige staat. Daarnaast voert hij geluidsmetingen uit en behandelt hij bemiddelingen tussen bouwondernemer en bewoners. Hij is een echte praktijkman, opgeleid vanaf timmerman tot projectleider en alles daartussen. Dat is ook zijn kracht in de vele contacten met ondernemers en kopers.

Onderwerpen

De training behandelt o.a. de volgende onderwerpen:

 • Waarom een apart certificaat voor transformatie?
 • Waar geeft u uiteindelijk garantie op?
 • Welke regels gelden er?
 • Rechtens verkregen niveau Bouwbesluit
 • Woningborg Garantie- en waarborgregeling transformatie 2020, bijlage A
 • Waar moet u geluidstechnisch aan voldoen?
 • Bouwfysische aspecten
 • Wat mogen kopers verwachten?
 • Vooronderzoek en inspectie bestaande situatie
 • Omgang monumentale elementen
 • Technische praktijkvoorbeelden
 • Met welke klachten kunt u worden geconfronteerd?

Voor wie is deze training?

 • Projectontwikkelaars
 • Architecten
 • Werkvoorbereiders
 • Uitvoerders

Praktische informatie

Helaas, deze training wordt niet meer gegeven