Training Nazorg en garantieregeling

Arbitrage
Woningborg
Tielweg 24
2803PK Gouda

170,- (excl. btw) voor 1 deelnemer

130,- (excl. btw) vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Op het Woningborg Bedrijfsbureau vindt klachtafhandeling plaats van garantieklachten aan gecertificeerde woningen. Aan koper, VvE en bouwondernemers wordt advies gegeven inzake de procedure voor klachtafhandeling, de garantiewaarden en herstelmogelijkheden.

De kwaliteitsgarantie die een bouwondernemer op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling geeft, gaat in vanaf 3 maanden na de oplevering. Technische onvolkomenheden noemen we garantieklachten die vanaf die periode door de koper bij de bouwondernemer worden gemeld. Als bouwondernemer en dus het 1e aanspreekpunt van de koper, is het belangrijk om klachten adequaat te beoordelen en correct af te handelen. Communicatie en de juiste informatie verstrekken spelen hierbij een belangrijke rol.

Het juist inschatten van een klachtmelding is lastig. Welke klachten zijn terecht en welke niet? En wat valt bij de technische beoordeling nu precies onder "Goed en deugdelijk werk" of het Bouwbesluit? 

Inhoud

Tijdens de training Nazorg en garantieregeling krijg je handvatten hoe om te gaan met klachtafhandeling. Je krijgt inzicht in de procedures. Je leert garantiegebreken te beoordelen en hoe dergelijke klachten te toetsen en af te handelen. Daarnaast krijg je een duidelijk beeld van de mogelijkheden die Woningborg biedt als het gaat om advies en bemiddeling. 

Uw begeleiders

De training wordt verzorgd door Leonie Dutmer, manager Juridische Zaken & Claims bij Woningborg.

Aad van Dijk, Woningborg Regio-inspecteur, neemt u mee in het onderdeel "Goed en deugdelijk werk".

Onderwerpen

De training behandelt o.a. de volgende onderwerpen:

  • Aandachtspunten bij oplevering
  • Verschillen tussen garantiegebreken, leveringsgebreken en verborgen gebreken
  • Bemiddelingsverzoeken en adviesvragen
  • Het voorkomen van arbitrage
  • Wat is "Goed en deugdelijk werk"?
  • Veel voorkomende opleveringsgebreken en garantieklachten

Voor wie is deze training?

  • Medewerkers oplevering
  • Service- en nazorgmedewerkers
  • Klachten co√∂rdinatoren
  • Koperbegeleiders

Praktische informatie

Deze training wordt gegeven op:

Datum Wanneer
Dinsdag 11 juni 2024 13.45 - 17.00 uur aanmelden