Zakelijk Kijk hier
woningen tetris.png

Veelgestelde vragen

De certificaten van Woningborg brengen zekerheid bij de bouw of verbouw van een woning voor particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.

Meer dan 1 miljoen woningen in Nederland zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar. Het certificaat is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire lening. De certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen van een woning of verbouwing zijn afgedekt.

Heeft u vragen? Bekijk dan hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw situatie en/of vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Woningborg Actueel

Woningborg is een verzekeringsmaatschappij. In dat kader heeft Woningborg zich te houden aan normen die door De Nederlandsche Bank zijn gesteld m.b.t. het maximaal uitstaand risico (simpel uitgelegd: door Woningborg gecertificeerde woningen die tegelijkertijd in aanbouw zijn) dat wij mogen hebben. De enorme groei van de markt (zowel in aantallen als in de stijging van de aanneemsommen) legt hier druk op. Het uitstaand risico van Woningborg stijgt namelijk bijzonder snel. Sneller dan we op voorhand hebben kunnen voorzien en waar we dus rekening mee hebben kunnen houden.

Waarom zegt mijn ondernemer dat mijn woning niet met een Woningborg Certificaat kan worden gebouwd?

Elke ondernemer die bij Woningborg is ingeschreven heeft een eigen obligo. Het obligo (berekend als een percentage van de aanneemsom) is de ruimte waarbinnen zij Woningborg-certificaten kunnen verkrijgen. Elke woning die geaccepteerd wordt, belast deze obligo ruimte. Elke woning die opgeleverd wordt, maakt weer ruimte voor een nieuwe woning. Ook de ondernemers hebben te maken met de groei van de markt waardoor een aantal ondernemers tegen het maximum van het aan hen toegekende obligo aan loopt.

Vaak betekent dit echter niet dat ze het project niet onder Woningborg-garantie mogen bouwen, maar alleen dat daar op dit moment geen ruimte voor is. Wij als Woningborg kunnen u alleen geen informatie verstrekken rondom de planning van uw aannemer. Simpelweg omdat wij deze ook niet precies kennen.

Voor meer informatie, verwijzen wij u door naar uw aannemer.

Is Woningborg financieel gezond?

Omdat Woningborg alleen verantwoorde risico’s wil en mag nemen en omdat het uitstaand risico toch al zo snel stijgt, heeft Woningborg op dit moment besloten de toegekende obligo’s niet te verhogen. Dit zegt niets over de financiële positie van Woningborg. Sterker nog, het gaat juist heel goed met Woningborg. We groeien alleen sneller dan voorzien. We zijn op dit moment erg druk bezig om ons kapitaal nog verder te versterken zodat we verder mee kunnen groeien met de explosief groeiende huizenmarkt.

 

Wat betekent de aangepaste dekkingsgraad onder de Afbouwwaarborg van 100% naar 60% van de aanneemsom voor mij en mijn woning?

Wanneer er onder de afbouwwaarborg een afbouwregeling met een nieuwe aannemer wordt gesloten, betaalt Woningborg de meerkosten voor de afbouw van uw woning bovenop de oorspronkelijke aanneemsom. In de praktijk werkt dit als volgt:

  • U betaalt de resterende termijnen van de aanneemsom zoals u ook had moeten doen aan de oorspronkelijke aannemer.
  • Woningborg betaalt het bedrag wat nog te kort gekomen wordt om de afbouwende aannemer te betalen (de “meerkosten”). Dit bedrag mag maximaal 60% van uw aanneemsom bedragen.

Het gaat hier om een bedrag bovenop de resterende termijnen van de aanneemsom die u zelf nog moet betalen. Dit bedrag wordt gemaximeerd op 60% van uw aanneemsom, maar het betekent NIET dat u maar 60% van de meerkosten vergoed krijgt. Meerkosten boven 50% van de aanneemsom zijn in de historie van Woningborg nog niet voorgekomen. De dekking van 60% zou ons derhalve de ruimte moeten geven om de volledige meerkosten te vergoeden en ons derhalve in staat stellen om onze zorgplicht richting u als koper te kunnen waarborgen.