Zakelijk Kijk hier

Bemiddeling

Ontstaat er tussen u en de ondernemer een geschil over een technisch mankement aan uw woning? Dan kunt u hiervoor  bemiddeling bij ons aanvragen. Het aantal te bemiddelen punten is maximaal 15.

Belangrijk om te weten

Niet alle punten komen voor bemiddeling in aanmerking. Klachten die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten (koop-/)aannemingsovereenkomst (leveringsgeschillen) en opleveringsgeschillen komen niet voor bemiddeling in aanmerking. Voor punten waarvoor geen bemiddeling mogelijk is, kunt u gebruik maken van de geschillenregeling zoals opgenomen in uw contract met de ondernemer. 

Bemiddeling door Woningborg is gratis
Onze bemiddeling is vrijblijvend voor partijen en niet afdwingbaar. De uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw is wel bindend.

Wat kunt u verder doen?

De bemiddeling is adviserend; we kunnen een voorgestelde oplossing of de gemaakte afspraken niet afdwingen. Dus als de bouwondernemer geen gehoor geeft aan ons advies, of als bemiddeling niet mogelijk is, kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. U legt uw zaak ter beoordeling voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Of u start een rechtszaak bij de gewone rechter.