Garantietermijnen en aansprakelijkheden na oplevering

Waar vind ik de garantietermijnen en aansprakelijkheden van de ondernemer?

In het artikel Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de ondernemer in de Algemene Voorwaarden van de modelovereenkomsten van Woningborg N.V. en de garantietermijnen in de Garantie- en waarborgregeling, bijlage A die van toepassing is. Zie ook het verkorte overzicht

Wat is een ernstig gebrek?

Een gebrek is ernstig als het de hechtheid van de constructie of een belangrijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. Hiervan wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer het dak op instorten staat en de woning daarmee niet meer bewoonbaar is.

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is een gebrek dat de koper redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van ontdekking kon constateren.

Hoe lang zijn de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Over het algemeen bedragen de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg-regeling 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen of een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Deze specifieke onderdelen staan benoemd in bijlage A van de betreffende Woningborg-regeling. Lees meer over garantietermijnen