Bemiddeling

Bemiddeling

Het kan gebeuren dat de koper klachten heeft na oplevering van de woning, waarbij u en de koper het niet met elkaar eens worden. Woningborg bemiddelt in veel gevallen bij geschillen die onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vallen. Onze onpartijdige technisch inspecteur bekijkt het probleem en hoort beide partijen aan. Vervolgens geeft hij advies. 

Leverings- en opleveringsgeschillen komen niet voor bemiddeling in aanmerking: goed om te weten.

Wat kan de koper verder doen?

De bemiddeling is adviserend; we kunnen een voorgestelde oplossing of de gemaakte afspraken niet afdwingen. Dus als u geen gehoor geeft aan ons advies, of als bemiddeling niet mogelijk is, kan de koper gebruik maken van de geschillenregeling. Hij legt zijn zaak voor arbitrage voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Of start een rechtszaak bij de gewone rechter.

Meer informatie