<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Geluidshinder in relatie tot de buren

Geluidsmeting Woningborg Web

In de top 10 van klachten staat op 10 bij Woningborg: geluidshinder in relatie tot de buren. Zowel op verzoek van ondernemers tijdens bouwuitvoering als in het kader van bemiddelingsverzoeken na oplevering onderzoekt Woningborg Advies regelmatig klachten over geluidsoverlast. Het betreft vrijwel altijd geluidsoverdracht tussen naast elkaar gelegen woningen of boven elkaar gelegen appartementen. De klachten zijn vaak intens. Bewoners voelen zich te kort gedaan en ervaren niet het woongenot dat ze hadden verwacht. Met soms zelfs tot gevolg dat bewoners weer verhuisd zijn.

Geluidstechnisch onderzoek

Bij een geluidstechnisch onderzoek van Woningborg Advies meet en beoordeelt een specialist veelal de overdracht van luchtgeluid en contactgeluid van de ene naar de andere woning. De resultaten van de metingen toetsen we aan de grenswaardes in het Bouwbesluit. In veel gevallen leidt deze toetsing tot de conclusie dat er aan de wettelijke eisen is voldaan. Over de metingen is weinig discussie mogelijk; de meetmethode is vastgelegd in een norm (NEN 5077) en het toetsingscriterium staat in het Bouwbesluit. De gevonden geluidstechnische prestaties van het gebouw zijn hiermee objectief benoemd en van een getalwaarde voorzien. Daarmee is de kwestie voor de bouwondernemer afgedaan, maar helaas blijft de bewoner achter in een situatie waarmee hij of zij niet tevreden is.

Realistische verwachtingen

Onze ervaring is dat kopers van een nieuwe woning te positief geïnformeerd zijn m.b.t. de geluidsisolatie van de woning. Naast dit verwachtingspatroon is ook de uitvoering van gevels van belang. De geluidswering van gevels wordt beter door de verhoogde aandacht voor luchtdichtheid en zeker ook door de toepassing van gebalanceerde ventilatiesystemen. Daardoor neemt storend geluid van buiten af en wordt de woning zeer stil. Achtergrondniveaus van nauwelijks 20 dB(A) overdag komen regelmatig voor. Dat betekent echter dat andere geluiden, zoals veroorzaakt door de buren, gemakkelijker waarneembaar zijn.

&quot;Voor zowel de luchtgeluid- als de contactgeluid-isolatie is het verstandig tijdens de verkoop realistische verwachtingen te benoemen.&quot;

Ankerloze spouwmuren en zwevende dekvloeren

Er zijn specifieke aandachtspunten met betrekking tot ankerloze spouwmuren en zwevende dekvloeren die van belang zijn bij contactgeluid. In een eerder artikel vindt u de aandachtspunten bij het bouwen met ankerloze spouwmuren.

Voor contactgeluid kan gesteld worden dat een zwevende vloer de contactgeluiden niet onhoorbaar maken. Door het typerend gedrag van de zwevende vloer worden hoge tonen veel beter gedempt dan de lage tonen. Met als gevolg dat we die lage tonen kunnen waarnemen en de hoge niet (of veel minder). Onze oren vertalen dat als 'gedreun'.

Aandachtspunten zwevende dekvloeren

Geluidsisolatie2 2Geluidsisolatie1

  • Het isolatiemateriaal moet in ingedrukte toestand minimaal 15 tot 20 mm dik zijn.
  • Voorkom contactbruggen, koppeling tussen dekvloer en constructievloer. Een enkele koppeling be├»nvloed de contactgeluidisolatie al nadelig.
  • Zorg dat de kantstroken goed sluitend geplaatst zijn en goed hechten aan isolatie (b.v. tackerplaat) en de omringende wanden. Op de foto een niet goed aansluitende kantstrook.
  • Bij leiding doorvoeringen deze goed afdichten op de isolatie, voorkom dat cementwater de constructievloer bereikt.
  • Bij leiding doorvoeringen deze goed afdichten op de isolatie, voorkom dat cementwater de constructievloer bereikt.
  • Dek leidingen die boven de isolatie uitsteken, dit komt noodgedwongen in de praktijk bij transformatie nogal eens voor, goed af met isolatie materiaal, bijvoorbeeld een dubbele kantstrook.
  • Zorg voor een vlakke ondervloer. Indien de vloerisolatie op een oneffen ondergrond wordt geplaatst zal met name hoogfrequent de geluidisolatie afnemen.
  • Voor de dekvloeren niet te dun uit, 1 cm extra dekvloer zorgt voor meer massa en dus een betere geluidisolatie.

Lees meer over zwevende dekvloeren

Geluidsisolatie3Op de foto ziet u een voorbeeld van een rioleringsleiding welke ruim boven de isolatie uitsteekt. Deze zal moeten worden afgedekt met minimaal een dubbele kantstrook.

Een klasse beter bouwen?

De NPR 5070 is het voorbeeldboek met constructieprincipes en details die geschikt zijn om aan de eisen in het Bouwbesluit te voldoen. Wist u dat er er ook een deel van deze NPR is gewijd aan een klasse beter bouwen?