Zakelijk

Mijn woning is in aanbouw

Uw aannemer is failliet en uw woning is nog in aanbouw. Een vervelende situatie die veel onzekerheid met zich meebrengt. Gelukkig wordt uw woning onder Woningborg-garantie gebouwd. We bouwen uw woning af of u ontvangt een vergoeding van betaalde aanneemtermijnen. Kijk in uw Garantie- en waarborgregeling voor de details. 

Hoe gaat het verder?

Nadat wij van de rechtbank bevestigd hebben gekregen dat de aannemer failliet verklaard is (of aan de ondernemer surseance van betaling is verleend), sturen wij namens de koper een brief naar de curator (bewindvoerder) waarin wij hem vragen of uw overeenkomst met de aannemer wel of niet nagekomen wordt. We moeten hem daar een redelijke termijn van 2 á 3 weken voor geven.

Inventarisatie

Bovendien gaan we u vragen een aantal stukken aan te leveren ter inventarisatie van de stand van het werk. Dit is bijvoorbeeld een overzicht wat er door de aannemer is gefactureerd en wat u daarvan al wel of niet heeft betaald.

Besluit curator

Als de curator aangeeft uw overeenkomst na te komen, zal de woning ook onder de verantwoordelijkheid van de curator worden afgebouwd. In het merendeel van de gevallen zal de curator aangeven uw overeenkomst niet te willen nakomen. Dan is Woningborg aan zet.

Afbouw of vergoeding

Inmiddels hopen we via de gegevens van u als koper een compleet beeld te hebben van de stand van betalingen ten opzichte van gepresteerd werk. Woningborg benadert kandidaat aannemers om uit te laten rekenen wat het afbouwen van de woning kost. Wanneer dat inzichtelijk is, zal overeenkomstig de toepasselijke garantie- en waarborgregeling de afweging worden gemaakt of wij de opdracht verstrekken om de woning af te bouwen of dat de door u reeds betaalde termijnen van de aanneemsom aan u worden terugbetaald. In dat laatste geval wordt u zelf verantwoordelijk voor wat er daarna met de woning gebeurt. U kunt bijvoorbeeld zelf een nieuwe aannemer inschakelen.

Indien we besluiten dat Woningborg zorgt dat de woning afgebouwd wordt, komen de extra afbouwkosten daarvan voor rekening van Woningborg en zal er door Woningborg namens u met de nieuwe aannemer een afbouwovereenkomst opgesteld en ondertekend worden waarvan u na ondertekening een exemplaar ontvangt.

Herstart bouw

De periode tussen datum faillissement en het moment van herstart van de bouw kan per situatie verschillen. De ervaring leert dat de bouw pas na enkele maanden herstart kan worden. Uiteraard proberen wij deze tijd zo kort mogelijk te houden.

Let op

Woningborg zal u aanschrijven op het adres zoals opgenomen in uw aannemingsovereenkomst met de ondernemer. Is dit adres gewijzigd zonder dat Woningborg daarover is geïnformeerd, neemt u dan contact met ons op.

Bekijk hier ook andere veelgestelde vragen rondom faillissementen en wat dit voor u als koper betekent.

Contact

Woningborg gebouw.jpg
Juridische Zaken