Zakelijk Kijk hier

Mijn woning is in aanbouw

Uw aannemer is failliet en uw woning is nog in aanbouw. Een vervelende situatie die veel onzekerheid met zich meebrengt. Gelukkig wordt uw woning onder Woningborg-garantie gebouwd. We bouwen uw woning af of u ontvangt een schadeloosstelling.

Hoe gaat het verder?

Woningborg neemt schriftelijk contact met u op over de situatie en het te verwachten vervolgtraject.

Let op

Woningborg zal u aanschrijven op het adres zoals opgenomen in uw aannemingsovereenkomst met de ondernemer. Is dit adres gewijzigd zonder dat Woningborg daarover is geïnformeerd, neemt u dan contact met ons op.

Contact

Woningborg gebouw.jpg
Juridische Zaken