Zakelijk
verhuisd.jpg

Mijn woning is opgeleverd

Garantieklachten

Als zich problemen aan uw woning voordoen, dient u eerst een schriftelijk verzoek tot herstel te sturen aan de garantieplichtige ondernemer. Vul hier het formulier Verzoek tot herstel in en uw klacht wordt verstuurd naar de ondernemer met een kopie naar Woningborg. 

BEMIDDELING

Lukt het niet om met de ondernemer overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de opleveringsklachten of de garantieklachten worden afgewikkeld, maar wilt u er met elkaar nog wel op een minnelijke wijze uit komen, dan kunt u Woningborg kosteloos om bemiddeling vragen. Vul hier het formulier Bemiddeling in.

GARANTIEKLACHTEN EN UW ONDERNEMER IS FAILLIET

Is uw ondernemer failliet en heeft u klachten over de woning die onder de Woningborg-garantie vallen, vult u dan het formulier Beroep op de herstelwaarborg in. 

BEROEP OP DE HERSTELWAARBORG NAAR AANLEIDING VAN EEN VONNIS

Is er een vonnis geweest van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), dan kan in een aantal gevallen een Beroep op de herstelwaarborg worden gedaan. Lees meer 

OVERIGE VRAGEN

Belt u met ons algemene nummer 0182-58 00 04 of mailt u naar info@woningborggroep.nl. Vermeld altijd uw certificaatnummer. 

Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn