Zakelijk
eengezinswoningen.jpg

Nieuwbouw

Lees alles over de Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw. 

Het Woningborg-certificaat Nieuwbouw verzekert u als koper van:

INSOLVENTIEDEKKING

Als de ondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgen wij óf voor de afbouw van uw woning óf vergoeden wij de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

Uw ondernemer bouwt conform het Bouwbesluit en onze garantienormen. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 

De meeste onderdelen van de woning kennen een garantietermijn van 6 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat. Bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn 10 jaar, ingaande 3 maanden na oplevering. Kijk in uw Garantie- en waarborgregeling voor de details.

Download de brochure als pdf