rookmelder-lr.jpg

Rookmelder op open zolder

25 juni 2019

Bij de technische beoordeling van plannen aan het Bouwbesluit merken we dat er regelmatig vragen zijn of een rookmelder bij een zolder, met een open verbinding naar de ondergelegen verdiepingen, vereist is.

rookmelder plattegrond

In bovenstaande afbeelding is een veel voorkomende situatie afgebeeld, waarbij het vaak de vraag is of de rookmelder op niveau 2 vereist is.

Vanuit het Bouwbesluit wordt aangestuurd waar rookmelders in woningen moeten worden aangebracht, dit is geregeld in artikel 6.21. Voor een gewone woonfunctie (niet zijnde woonfunctie voor zorg of kamergewijze verhuur) is van dit artikel alleen lid 1 van toepassing, dit lid luidt als volgt:

Artikel 6.21, lid 1

Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

In dit lid wordt aangegeven dat de vluchtroute tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie moet worden voorzien van een of meer rookmelders, die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

De route die wordt beschreven in dit artikel doet vermoeden dat in de hierboven getoonde afbeelding er alleen op de begane grond en niveau 1 een rookmelder hoeft te worden geplaatst in de verkeersruimtes. Dit komt doordat er wordt aangegeven dat de rookmelder moeten worden geplaatst op de vluchtroute tussen de uitgang van de verblijfsruimtes en de uitgang van de woonfunctie. Dit is echter niet juist, hieronder lichten we dat graag verder toe.

Rookmelder op zolder

In artikel 6.21 lid 1 is namelijk ook aangegeven dat de rookmelders behalve op de vluchtroute tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie ook moeten voldoen aan en geplaatst moeten worden volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. In hoofdstuk 8 van NEN 2555 zijn de primaire inrichtingseisen beschreven. Volgens deze primaire inrichtingseisen moet een zolder die deel uitmaakt van een trappenhuis, door de open verbinding met dat trappenhuis, ook worden voorzien van een rookmelder. De onderstaande afbeelding geeft dit weer.

rookmelder NEN

Deze afbeelding uit NEN 2555:2008 is overgenomen met toestemming van NEN te Delft

Zolders met een open verbinding met de vluchtroute op de daaronder gelegen verdieping moeten daarom worden voorzien van een rookmelder. Voor verdere eisen ten aanzien van de positie van de rookmelder adviseren we u tevens hoofdstuk 8 van NEN 2555 te raadplegen. Hier zijn onder andere eisen te vinden met betrekking tot het oppervlakte waarop een rookmelder mag zijn aangewezen, de afstanden van wanden tot de rookmelders en overige eisen.