Nieuwe Garantie- en waarborgregelingen per 1 juli 2021

Per 1 juli zijn de garantie- en waarborgregelingen aangepast. In de nieuwe versie is de dekking aangepast van 100% naar 60% van de aanneemsom. Uit onze cijfers is gebleken dat de schade bij een faillissement gemiddeld rond de 10-20% van de aanneemsom ligt. Een schade met een bedrag hoger dan 50% van de aanneemsom is in de historie van Woningborg nog niet voorgekomen, waarmee 60% ruim voldoende is om te zorgen dat we onze zorgplicht richting kopers kunnen handhaven. 

Woningborg heeft van de Stichting GarantieWoning goedkeuring gekregen op de aanpassing, zodat de regeling ook volledig blijft voldoen aan de geldende eisen richting hypotheekverstrekkers.

Naamswijziging Raad van Arbitrage

De naamswijziging van de Raad van Arbitrage naar Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen is ook verwerkt in de nieuwe regelingen. Verder zijn er geen inhoudelijk wijzigingen. 

veelgestelde vragen

Per wanneer gaan de nieuwe regelingen in?

De Garantie- en waarborgregelingen gaan in voor plannen die vanaf 1 juli 2021 worden aangemeld. Plannen die tot 1 juli worden aangemeld gebruiken in principe de bestaande regeling. 

Welke regelingen en bijlagen zijn veranderd?

Het betreft de volgende regelingen en bijlagen:

  • Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 
  • Bijlage A Nieuwbouw (inhoudelijk niet veranderd)
  • Garantie- en waarborgregeling Transformatie
  • Bijlage A Transformatie (inhoudelijk niet veranderd)
  • Waarborgregeling Zakelijk
Komen er nieuwe modelovereenkomsten?

Ja, per 1 juli zijn de nieuwe modelovereenkomsten beschikbaar op woningborg.nl. De modelovereenkomsten zijn inhoudelijk niet veranderd. 

Wat betekent de wijziging naar 60% voor kopers?

Uit onze cijfers is gebleken dat de schade bij een faillissement vaak tussen de 10-20% van de aanneemsom ligt. Een schade met een bedrag hoger dan 50% van de aanneemsom is in de historie van Woningborg nog niet voorgekomen. 60% dekkingsgraad is dus ruim voldoende om aan onze zorgplicht richting kopers te voldoen. De schade zoals hier bedoeld betreft in bijna alle gevallen het verschil tussen de (resterende) bouwkosten en wat kopers nog aan termijnen in bouwdepot hebben staan. Kosten voor herstelwerkzaamheden of hogere prijzen zijn hier meestal de oorzaak van. 

Voldoet de nieuwe regeling aan de eisen van hypotheekverstrekkers?

Woningborg heeft goedkeuring gekregen op de aanpassing vanuit de Stichting GarantieWoning, https://stichtinggarantiewoning.nl/goedgekeurd/, zodat de regeling ook volledig blijft voldoen aan de geldende eisen richting hypotheekverstrekkers.

Heeft u een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact op met uw plancöordinator of het hoofdkantoor van Woningborg.