Trends woningmarkt: huis is energiepositief

Op nummer 7 in de top 10 trends in de woningmarkt: Huis is energiepositief. De tijd waarin duurzame woningen als een luxe werden gezien, is voorbij. Hoewel consumenten het belang van duurzaamheid meestal nog met hun portemonnee meten, zorgen wet- en regelgeving uit binnen- en buitenland ervoor dat er binnenkort geen mogelijkheid meer is om een niet-duurzame woning te bezitten. Nieuwbouwhuizen zijn per definitie energiepositief in de toekomst.

Bijna energie neutrale gebouwen & huizen

Afbeelding WoningborgNog 9 jaar (2030) en dan moeten alle huizen energieneutraal zijn. In 2050 moeten alle gebouwen CO2-arm, gasvrij en circulair gebouwd zijn.

Vanaf 1 januari 2021 zijn we van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), overgegaan op de BENG, de wet die moet zorgen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’. We zien daarbij dat gemeenten bij de uitgifte van bouwlocaties steeds hogere eisen stellen aan de energieprestatie en andere duurzaamheidsthema’s zoals circulariteit en biodiversiteit.

Verduurzaming voor bouwers en de consument

Er is nog veel onduidelijk voor de consument, en daarmee ook voor de bouwers, over de vraag hoe huizen zo goed mogelijk energiepositief te maken. Warmtepompen, warmtenet, zonnepanelen- en/of -collectoren, isoleren, van het gas af, waterstoftoepassingen, decentrale energieopslag en ga zo maar door.

Hoe maak je hierin als consument de juiste lange termijnkeuzes, zonder dat je hiervan achteraf spijt krijgt? De duurzaamheidsmaatregelen in de bouw en verbouw zijn nog onvoldoende gestandaardiseerd, waardoor er hoge kosten en diverse risico’s aan zijn verbonden. Dit heeft in de praktijk een bouwkostenstijging van rond de 5 à 10% tot gevolg.

Niet alle consumenten kunnen en willen dit betalen. Verduurzaming zal daarom financieel aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Er komen steeds meer initiatieven en financieringsvormen om de investeringen die woningeigenaren moeten doen, aantrekkelijker te maken (zoals het nationale energiebespaarfonds).

Smart building technologie

Smart HomeTegelijkertijd worden duurzaamheidsmaatregelen meer gestandaardiseerd in de bouw. Energiemaatschappijen spelen op de korte termijn een actieve een rol in energiebesparing en -opwekking (o.a. door smart building technologie) van huizen, maar zullen verdwijnen op de lange termijn.

In de toekomst zijn er integrale centrale energiesystemen in huizen of buurten. Consumenten vormen daarmee hun eigen energiemaatschappij.

Energieopslag in je eigen huis

PowerwallSteeds meer huizen beschikken over een decentraal energiesysteem om de energiehuishouding duurzaam te regelen. Tesla heeft hier op ingespeeld met de ontwikkeling van de Tesla Powerwall. Een soort reuzebatterij voor een huis, verpakt in een fraai jasje. Door de zonne-energie van zonnepanelen op te slaan in deze superaccu, heb je altijd stroom van de zon. De batterij zorgt er voor dat je overdag overtollige energie in je huis kan opslaan en beschikbaar kan stellen wanneer nodig. Op deze manier worden consumenten compleet onafhankelijk van energieleveranciers of storingen op het net en kunnen ze makkelijk duurzame energie gebruiken om hun CO2-voetafdruk te beperken

"Plus houses" in Noorwegen

Snohetta Zeb Pilot HouseHet Noorse ontwerpbureau Snohetta heeft in samenwerking met een aantal partners een CO2-positief huis ontwikkeld in de stad Larvik, Noorwegen. Dit huis wordt ’plus house’ genoemd, omdat het meer duurzame energie produceert dan het zelf gebruikt. Het meest opvallende onderdeel van het huis is het schuine dak. Met dit ontwerp weten de zonnepanelen op het dak de meeste energie op te vangen. Daarnaast wordt de warmte en verkoeling van het huis optimaal gereguleerd door de plaatsing van het glasoppervlak, oriëntatie, volume en gekozen materialen met de juiste thermische eigenschappen. De ontwerpers willen met het project laten zien dat het ontwikkelen van ‘Plus-huizen’ mogelijk is door architectuur en technologie goed met elkaar te laten samenwerken.

Publicatiedatum: 2021-03-17