Trends woningmarkt: een plekje in de slimme stad

Op nummer 6 in de top 10 trends in de woningmarkt: "Een plekje in de slimme stad". Technologie stopt niet bij de voordeur. Woonblokken, wijken, stadsdelen: technologie dringt door tot op een veel groter schaalniveau. Waar een slimme woning vooral voordelen biedt voor het individu, gaat de ontwikkeling naar slimme steden over het creëren van waarde en voordelen voor de maatschappij als geheel. Synergie tussen beide thema’s ligt voor de hand. De komende jaren gaan er veel voordelen behaald worden door technologie, Internet of Things (IoT) en slimme software in huizen te plaatsen.

Smart homes

Smart Home (1)Synergie tussen beide thema’s ligt voor de hand. De komende jaren gaan er veel voordelen behaald worden door technologie, Internet of Things (IoT) en slimme software in huizen te plaatsen.

Deze zogenaamde smart homes zijn erop gericht om het comfort en gemak in de woning te vergroten. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaande waarbij een netwerk van slimme woningen, gecombineerd met sensoren, autonome vervoersoplossingen en digitale diensten leiden tot ‘slimme steden’.

De slimme stad

De slimme stad is niet alleen gericht op voordelen voor het individu, maar draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid van de maatschappij als geheel.

Kansen ontstaan voor partijen met een grote woningportefeuille, zoals woningcorporaties en beleggers, die door de koppeling efficiënt met hun woningvoorraad kunnen omgaan. Zo zullen door slimme technologie, onderhoudswerkzaamheden lang van tevoren op de planning komen te staan en kunnen schaalvoordelen worden behaald.

Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er initiatieven ontstaan, waarbij individuen zich verenigen in een collectief om zo dezelfde voordelen na te streven. Voorbeelden zijn nu al zichtbaar in de vorm van energiecollectieven en WhatsApp buurtpreventie.

De komst van 5G

Om een smart city te ontwikkelen, waarin data van huizen over de hele stad worden verzameld, is het belangrijk dat hoge snelheden worden bereikt. 5G zal deze snelheden mogelijk maken en als katalysator werken voor het ontwikkelen van echte ‘smart cities’. Het functioneren van slimme steden is afhankelijk van slimme apparaten, die data kunnen delen via het internet.

Op dit moment, met technologieën als 4G, is het internet te traag om deze data snel genoeg te kunnen sturen. De vertraging van 4G kan leiden tot gevaarlijke situaties waarin de data meteen moet worden geanalyseerd. Met de komst van 5G wordt de snelheid sterk verbeterd, waardoor de ‘smart city’ snel genoeg kan communiceren om het openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs en woningen verder te digitaliseren.

Predictive maintenance

Bi Predictive Maintenance EnEén van de mooie toepassingen van ‘smart cities’ is predictive maintenance. Dit systeem volgt huizen in de stad op een afstand, door gebruik te maken van verschillende sensoren die in het huis zijn verwerkt. Denk hierbij aan sensoren in waterleidingen, lichten, keukenapparaten, etc.

Op het moment dat er apparaten of onderdelen van het huis of huizencomplex aan vervanging toe zijn of gerepareerd moeten worden, wordt er een signaal gestuurd naar een centraal datasysteem. Dit zorgt ervoor dat gerichter onderhoud gepleegd kan worden en totale gebouwen en wijken op afstand gemeten worden. De utiliteitsbouw maakt al veelvuldig gebruik van slimme systemen om het onderhoud van kantoorgebouwen te optimaliseren en gebouwen te koppelen aan de ‘smart city’.

Publicatiedatum: 2021-02-11