<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Faillissementen in de bouw

Afgelopen tijd is de bouw opgeschrikt door 2 grote faillissementen. Bouwbedrijf Sprangers BV en (Almere) Hettebouw BV zijn in de zomer van 2020 failliet verklaard. Elk faillissement, al dan niet gerelateerd aan de bouw, is een zeer vervelende situatie met veel impact op de betrokkenen. En bij bouwondernemingen kunnen daar nog tientallen gedupeerde kopers van nieuwbouwwoningen bijkomen. In het NOS journaal van 27 augustus werd aandacht besteed aan een project van Almere Hettebouw. Een waarborgcertificaat biedt zekerheid, maar welke stappen volgen nu eigenlijk op een faillissement?

Besluit curator

De curator moet officieel een besluit nemen over het wel of niet willen nakomen van de overeenkomsten met de kopers van de niet opgeleverde woningen. In het merendeel van de gevallen zal de curator aangeven de overeenkomst niet te willen nakomen. Dan is Woningborg aan zet.

Inventarisatie

ArbitrageVooruitlopend op het besluit van de curator voert Woningborg na datum faillissement een inventarisatie uit van alle niet opgeleverde woningen om de situatie in kaart te brengen. Dit is niet alleen een bouwkundige opname maar bijvoorbeeld ook een overzicht wat er door de aannemer is gefactureerd en wat daarvan al wel of niet door kopers betaald is.

Afbouw of vergoeding

Als een compleet beeld is gevormd van de stand van betalingen ten opzichte van gepresteerd werk én de afbouwkosten van de woningen inzichtelijk zijn, zal, overeenkomstig de toepasselijke garantie- en waarborgregeling, de afweging worden gemaakt of wij de opdracht verstrekken om de woningen af te bouwen of dat de betaalde termijnen van de aanneemsom en het eventuele meer- en minderwerk worden terugbetaald aan de koper.