Woningborg en SMABTP bundelen krachten

Gouda, 17 januari 2023 - Marktleider Woningborg en de Franse verzekeraar SMABTP willen in Nederland samen gaan werken op het gebied van verzekeringen voor de nieuwbouw woningmarkt. Met de ondertekening van een intentieverklaring is de eerste stap naar een partnerschap gezet. De twee verzekeraars zullen zich richten op het verbreden en diversifiëren van het dienstverleningspakket richting deelnemers en kopers. De voorgenomen samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Woningborg om allianties en partnerships te vormen.

“Wij zijn zeer gelukkig met deze samenwerking. Hiermee zien wij mogelijkheden om onze dienstverlening voor onze deelnemers in de toekomst uit te breiden. Daarnaast biedt het stabiliteit in de bedrijfsvoering. Wij hebben in SMABTP een kennis- en kapitaalkrachtige partner gevonden die zal helpen bij de realisatie van de uitdagende bouwopgave in Nederland.”Wytzejan de Jong - CEO Woningborg Groep

SMABTP zal na de formalisatie voor 50% aandeelhouder van Woningborg worden. CEO Pierre Esparbes van SMABTP onderstreept het belang van deze stap: “Ons bedrijf kijkt uit naar deze nieuwe samenwerking met zowel Woningborg als de Nederlandse brancheverenigingen Koninklijke Bouwend Nederland en WoningbouwersNL. SMABTP en Woningborg delen dezelfde bedrijfswaarden en visie om de meest hoogwaardige en duurzame verzekeringsproducten in de bouwsector te bieden.”

Over SMABTP

SmabtpSMABTP groep is met 3600 medewerkers een onderlinge verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in de bouwsector en opgericht in 1859 te Parijs. De premieomzet over 2021 is 2,9 miljard euro. De interne solvabiliteitsratio is 272% (eind 2021) met A+ Fitch rating (met een stabiele uitkijk).

Over Woningborg Groep

Woningborg Groep is een organisatie voor kopers en bouwers van nieuwbouwwoningen in Nederland op het gebied van insolventie- en herstelverzekeringen en kwaliteitsborging. Woningborg is in 1981 opgericht door de brancheverenigingen in de bouw (Koninklijke Bouwend Nederland & WoningbouwersNL) om zekerheid te bieden aan kopers van nieuwbouwwoningen. Meer dan 1,1 miljoen woningen in Nederland zijn inmiddels gebouwd met een Woningborg certificaat.

Please find the English press release here