<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Woningborg-certificaten voortaan digitaal te ontvangen voor kopers!

Wb Header Landingspagina Aannemers

Kopers hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun Woningborg-certificaat digitaal te ontvangen in plaats van per post. Naast dat dit een prachtige stap vooruit is in onze digitaliseringslag, dragen wij op deze manier als organisatie ook ons steentje bij aan een beter milieu door minder papier te gebruiken!

Maar hoe gaat dit nu in zijn werk?

Heel simpel, kopers geven in de (koop/)aannemingsovereenkomst of verbouwingsovereenkomst aan dat zij hun Woningborg-certificaat digitaal willen ontvangen. Wanneer het aangemelde plan door Woningborg wordt geaccepteerd, zal het Woningborg-certificaat via de e-mail aan de koper(s) worden verzonden.

Woningen TetrisVoor ondernemers verandert er voor nu nog niets. Zij ontvangen voorlopig nog gewoon een kopie van het Woningborg-certificaat ter administratie.