Woningborg-Giesbers-WTT5.jpg

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument

Klaar voor integrale kwaliteitsborging? Kies dan voor het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). 

Grip op kwaliteit

Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht op een steekproef, met een dekking van minimaal alle type bouwwerken in een project. Waarbij u als bouwer altijd verantwoordelijk blijft voor wat u realiseert. U plant zelf de toezichtmomenten aan de hand van uw eigen planningen. De toezichtmomenten voert u voor de helft zelf uit, de andere helft doet de Woningborg-inspecteur. Met het WKI deelt u makkelijk en snel alle relevante zaken op het gebied van kwaliteitsborging en houdt u meer tijd en focus over voor de begeleiding van het hele bouwproces zelf.

WKI-model

Lage kosten

Omdat u een aantal zaken zelf kunt vastleggen met behulp van onze systematiek en toolset, kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Bovendien hoeft u als ingeschreven Woningborg-ondernemer geen licentie voor het WKI af te sluiten.

Meer informatie

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht