Nieuws

Reset alle filters
Er zijn 67 nieuwsartikelen gevonden

Wytzejan de Jong nieuwe directeur van Woningborg

Wytzejan de Jong (47) is per 1 januari 2020 benoemd als de nieuwe algemeen directeur van Woningborg. Hij neemt de verantwoordelijkheid over van Rien Smit die met pensioen gaat. Het directieteam van Woningborg bestaat verder uit financieel directeur Theo de Ridder, directeur Woningborg Toetsing en Toezicht Maurice Klaver en directielid Leendert Maris.
Lees meer

Nieuwe regelingen Nieuwbouw en Transformatie per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe versies van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw en Transformatie met bijbehorende Bijlagen A van kracht. De nieuwe regelingen worden van toepassing op plannen die op of na 1 januari 2020 bij ons worden aangemeld. Nieuwe regelingen betekenen ook nieuwe modelovereenkomsten. Voor de aanmeldingen vanaf 1 januari 2020 zult u gebruik moeten gaan maken van één van deze nieuwe modellen.
Lees meer

Wijzigingen ten opzichte van de huidige regelingen, Bijlagen en overeenkomsten

Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe versies van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw en Transformatie met bijbehorende Bijlagen A van kracht. Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige regelingen, Bijlagen en overeenkomsten?
Lees meer

Woningborg Toetsing & Toezicht nu ook te koppelen met homeDNA

HomeDNA sluit als eerste externe partij volledig aan op het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). In de Bouwkwaliteit app van homeDNA zien gebruikers van Woningborg Toetsing & Toezicht meteen de controlepunten.
Lees meer

Is veiligheidsglas verplicht in gelijkvloerse situaties?

Een vraag die we bij onze afdeling plantoetsing regelmatig binnen krijgen is of het een verplichting is om veiligheidsglas toe te passen in gelijkvloerse situaties. In de praktijk gaat dit over tuin- of balkondeuren, schuifpuien en de naastgelegen ruiten.
Lees meer

Bent u klaar voor de jaarlijkse herbeoordeling?

Uw financieel screener bij Woningborg komt jaarlijks bij u op bezoek om de herbeoordeling te bespreken. Om u zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, is het van belang dat tijdens dat gesprek alle benodigde informatie beschikbaar is.
Lees meer

Juni 2020 deadline jaarrekening 2019

Turbulente tijden in de bouwsector en de daarmee gepaard gaande risico-ontwikkeling houden aan. Daarom heeft de directie van Woningborg besloten dat van het boekjaar 2019 de gevraagde jaarrekeningen uiterlijk 30 juni 2020 bij Woningborg moeten zijn ontvangen.
Lees meer

Het opleveren van projecten onder de zakelijke waarborgregeling

Steeds meer ingeschreven ondernemingen maken gebruik van de zakelijke waarborgregeling van Woningborg. Het acceptatieproces van het zakelijk product kent veel overeenkomsten met het particuliere Woningborg-product.
Lees meer

Gevelmetselwerk: uitvoeringsaspecten, normering en onvolkomenheden

Op nummer 8 in de top 10 van meest gemelde klachten bij Woningborg staat het gevelmetselwerk. Aan de ene kant zijn er cases die gaan over de richtlijnen, aan de andere kant is het visuele aspect vaak in het geding. We bespreken hier diverse facetten die voor u als bouwondernemer van belang zijn.
Lees meer

Alternatief voor een bankgarantie

Tot 2015 was een bankgarantie voor (institutionele) beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en andere zakelijke opdrachtgevers in de woningbouw de enige manier om zich in te dekken tegen het risico van een aannemer of ontwikkelaar die failliet gaat. Dankzij de introductie van het Woningborg Certificaat Zakelijk is er sindsdien een alternatief dat verder gaat.
Lees meer
Pagina 1 van 7