Verzoek tot herstel aan de bouwer

Uw woning is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, stuurt u een schriftelijk verzoek tot herstel aan de garantieplichtige bouwondernemer.

Met onderstaand formulier wordt uw Verzoek tot herstel automatisch naar de betreffende ondernemer en naar Woningborg verzonden. Wij archiveren uw klacht in uw Woningborgdossier. 

Verzoek tot herstel aan bouwer

Bijv. W-2019-12345-E001-01-A
Graag minimaal 1 klacht/probleem beknopt omschrijven
Hier kunt u in het kort aangeven welke stappen u tot dusver heeft genomen richting de aannemer.
Bijvoorbeeld het procesverbaal van oplevering, technische klachtomschrijving.
Heeft u het gebrek schriftelijk gemeld bij de ondernemer?


Is de klacht eerder gemeld bij Woningborg?