bouwplaats11184.jpg

Aanpak

Op basis van partnerschap maken we samen een succes van integrale kwaliteitsborging. Waarbij de medewerkers van Woningborg Toetsing en Toezicht hun kennis en ervaring inzetten voor u tijdens het hele traject.

We ontwikkelen een toets- en toezichtplan op basis van uw aangeleverde stukken en toetsen het plan voor de bouw gaat starten. Vervolgens vult u de planning in en leggen Woningborg en u ieder 50% van de controlepunten vast met behulp van de bijbehorende programmatuur.

De controlepunten die u als ondernemer heeft vastgelegd, checken wij vervolgens binnen 24 uur na registratie. Mocht er onverhoopt nog geen akkoord zijn, krijgt u direct een vervolgopdracht met aanwijzingen. Als aan het einde van de bouwfase alles akkoord is, ontvangt u van ons een verklaring. Waarmee u aantoont dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen. 

Aanpak van Woningborg Toetsing en Toezicht

Toetsingscriteria

We toetsen op basis van het Bouwbesluit en de Woningborg criteria van goed en deugdelijk werk, als u het bouwwerk ook door ons laat certificeren. En zijn er criteria die u extra wilt opnemen in de kwaliteitsborging, dan regelen we dat. Verder kunnen we ons programma inhoudelijk afstemmen op uw werkwijze; dit leggen we vast in uw klantprofiel. 

                               

Toezicht is risicogestuurd

Om de integrale kwaliteitsborging zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, nemen we die punten op in het toezichtprotocol die cruciaal zijn voor de bouw. De toezichtmomenten vinden plaats wanneer eventueel herstel nog mogelijk is. 

Referentiewoningen

Per project maken we een toezichtprotocol per referentiewoning met een bepaald aantal toezichtmomenten. Deze momenten vinden plaats in de referentiewoningen. 

Systematiek

Het WKI heeft verschillende applicaties geïntegreerd. Zo werken we samen met KYP voor de bouwplanning en CHEPP van Go2Sure voor het vastleggen van de toezichtpunten tijdens de bouw. 

Meer informatie

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht