WTT

Onafhankelijke kwaliteitsborger vanuit de praktijk

Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) is een ervaren kwaliteitsborger met landelijke dekking. We werken met een efficiënte op de praktijk gerichte systematiek (het WKI) waarmee we sturen op relevante risico’s, toetsen op momenten dat herstel nog mogelijk is en 24/7 inzicht geven in status en voortgang. We sluiten onze dienstverlening aan op de bestaande planning van het bouwproces, waarbij we desgewenst ook aanvullende klantcriteria meenemen.

WTT heeft een eigen website: www.wttkwaliteitsborging.nl